Društvo

OD SUTRA INJEKTIRANJE ZDRAVIH PALMI

Firma d.o.o. “Žožeta” će od sutra,  početi sa injektiram palmi na javnim površinama, saopštavaju iz Sekretarijata za komunalne djelantosti, ekologiju i energetsku efikasnost.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja sklopilo je Ugovor za nabavku injektora za realizaciju Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog palminog surlaša – Rhynchophourus ferrugineus (Oliver) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem (br.320-225/18-1 od 22. februara 2018.godine) sa d.o.o. “Zožeta”.

Prethodne sedmice radnici su završili obuku o načinu injektiranja i načinu korišćenja insekticida REVIVE koje odobrava i distribuira Syngenta France SAS. Cijena injektiranja jedne palme iznosi 130 eura. Preporuka je da se i pored injektiranja vrši tretiraje natapanjem 3 puta u toku godine.

Injektiranje zdravih palmi vršiće se na sledećim lokacijama: Škver, kružni tok u Meljinama, Zelenika (od ispostave Uprave carine do Zmijica), Park Boka, Park Sv. Leopolda, Bista B. Ćopića, Šetalište Pet Danica (od restorana „Mimoza“ do teniskih terena), park kod MZ Igalo, kao i palme koje su se podmladile.

Takođe, držaocima palmi na područjima na kojima je u odnosnu na prethodni pregled došlo do povećanja brojnosti surlaša (Dječiji dom – Bijela) se preporučuje tretiranje palmi, preparatima iz grupe neonikotinoida.

Pregled feromonskih klopki na prisustvo crvenog surlaša, od strane odgovornog lica za sprovođenje programa hitnih fitosanitarnih mjera Rhynchophorus ferrugineus, obavljen je 20.07.2018. god. Izvršena je i zamjena polomljenih kanti i poklopaca, tečnosti i urmi na svim lokalitetima.

Postavljeno je pet feromonskih klopki  na teritoriji Opštine Herceg Novi, i to na sledećim lokacijama: Škver, Institut “Dr Simo Milošević”, Park Boka, Zelenika i Bijela. Klopke su postavljene od strane Ministarstva, a kontrolu će vršiti odgovorna lica za sprovođenje programa hitnih fitosanitarnih mjera Rhynchophorus ferrugineus.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com