Društvo

OBJAVLJEN KONKURS ZA IZVOĐAČE JAVNIH RADOVA

Zavod za zapošljavenje Crne Gore raspisao je konkrus za izbor izvođača javnih radova – njega starih lica, personalni asistent i drugim, u trajanju od  četiri mjeseca, sa planiranim završetkom najkasnije do kraja decembra ove godine. Na nivou države kroz javne radove je planirano zapošljavanje 500 priroritetno, dugoročno nezaposlenih lica.

Među njima je 70 lica za pružanje podrške starijim osobama u stanju socijalne potrebe, 50 osoba za pružanje podrške licima sa invaliditetom i 380 lica na drugim poslovima od javnog intresa. Koliko će lica biti zaposleno po opštinama još nije određeno, kaže savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju u Birou rada Herceg Novi Željka Vukotić.

Zahtjeve mogu podnijeti pravna i fizička lica registrovana za obavljanje poslova iz programa javnog rada. Uz zahtjeve je potrebno dostaviti: rješenje o registraciji, izvod iz osnivačkog akta, uvjerenje nadležnog organa o izvršenoj obavezi plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje podnosioca zahtjeva sa predračunskom vrijednošću realizacije programa, posebno troškove rada lica uključenih u javni rad.

Ukoliko se javni rad organizuje s partnerom, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi i rješenje o ragistraciji partnera.

Odluka o izboru izvođača biće donijeta petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com