Društvo

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA MLADIH U HERCEG NOVOM

Povodom međunarodnog Dana mladih, 12. avgusta  Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi i lokalne partnerske nevladine organizacije Omladinski kulturni centar i Urban Nova organizuju niz aktivnosti u dvorištu Doma omladine u Starom gradu: okrugli sto na temu „(Prva)Strategija za mlade i Lokalni plan akcije za mlade 2019 – 2022. u Opštini Herceg Novi, mogućnosti i izazovi“, istraživanje „Kao mlada osoba u Herceg Novom želim da…“ i projekcija serijala „Perspektiva“.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u programima, te istovremeno daju svoj doprinos prve Strategije za mlade u opštini Herceg Novi. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji je prvi put obilježen 12. avgusta 2000. godine. Cilj obilježavanja ovog datuma je da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

PROGRAM:

18:30-20:00 sati

Okrugli sto na temu „(Prva)Strategija za mlade i Lokalni plan akcije za mlade 2019 – 2022. u Opštini Herceg Novi, mogućnosti i izazovi“

Okrugli sto će biti održan uz prisustvo osoba i organizacija koje su učestvovale u procesima izrade Strategije za mlade u Herceg Novom, ali i osoba koje učestvuju u izradi i implementaciji Strategija za mlade u opštinama Kotor, Budva i Tivat.

Cilj organizovanja okruglog stola  je promovisanje mogućnosti koje mladi u lokalnoj zajednici imaju i mogu imati usvajanjem Strategije (osnivanje Kancelarije za mlade kao referentnog tijela za pitanja mladih, obezbeđivanje prostora za mlade kroz Omladinski klub ili Omladinski centar, finansiranje programa za mlade u lokalnim zajednicama).  Takođe, ovo će biti prilika da se zainteresovana javnost informiše o realizovanim i planiranim aktivnostima koje se tiču kreiranja Strategije i Lokalnog plana akcije za mlade u opštini Herceg Novi, ali i izazovima sa kojima su se suočavali svi uključeni akteri (predstavnici omladinskih klubova, omladinske organizacije i organizacije koje sprovode programe za mlade) u realizacijama strategija za mlade u susjednim opštinama.

20:00- 21:00

Istraživanje „Kao mlada osoba u Herceg Novom želim da…“

Istraživanje predstavlja nastavak aktivnosti prikupljanja povratnih informacija od mladih koje se tiču njihovih potreba i izazova tokom odrastanja u Herceg Novom, ali i očekivanja koja imaju od donošenja prve Strategije za mlade u opštini Herceg Novi.

21:00-22:00

Projekcija serijala „Perspektiva“

U Domu omladine će biti prikazane epizode serijala „Perspektiva“ Radija Slobodna Evropa koje su rađene sa mladima iz Srednje mješovite škole „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom. „Perspektiva“ je emisija koja je snimana sa mladima u regonu i bavi se temama kao što su nasilje, tolerancija, ljudska prava, lične i društvene vrijednosti koje su važne za odrastanje i budućnost mladih. Cilj snimanja i emitovanja serijala  je srušiti zid koji su stvorili ratna prošlost, obrazovni sistemi, mediji… Produkcija u kojoj su učestvovali mladi iz Herceg Novog  nastala je početkom 2018. Godine.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com