Društvo

NVO “MLADI ROMI”: PRIORITETI SU OBRAZOVANJE I ZAŠTITA SOCIJALNIH I RADNIH PRAVA

Hercegnovska NVO  “Mladi Romi” i koalicija “Romski krug”  pokrenuli su,  uz podršku  delegacije Evropske unije,   kampanju   zaštite prava radnika zaposlenih u komunalnim preduzećima.  Projekat “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!”, koji je počeo u februaru  pruža   mogućnost za ostvarenja sindikalnih prava.

– Uvjereni smo da političkim i sindikalnim angažovanjem možemo znatno da popravimo ekonomski, socijalni i obrazovni položaj naše zajednice,   naveo je koordinator  NVO “Mladi Romi”  Mehmet Beriša,  tokom emisije „Gost Radija na Belavisti“ i dodao da projekat ima podršku EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori .

Prema Berišinim riječima ključno  je  za Rome  da se obrazuju i poboljšaju svoj status i  ugled u društvu  jer su uglavnom  prepoznati kao ljudi koji rade na održavanju čistoće ili kao sezonska radna snaga.

U proteklom periodu aktivisti NVO „Mladi Romi“  uspješno su organizovali  aktivnosti u obrazovnom procesu, zapošljavanju , obezbjeđenju  ličnih dokumenata, socijalnoj integraciji.

– Imamo podršku lokalne samouprave koja je izdvojila sredstva za opismenjavanje odraslih i dodatno obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. U organizovanju nastave za odrasle i dodatno obrazovanje učenika   u početku,  2013. godine, projekat  je podržala OSCE misija u Crnoj Gori. Organizovali smo 800 dopunskih časova za  osnovce i  smanjili broj učenika koji napuštaju škole, ističe Beriša.

Radionice su organizovane i za roditelje, kako bi uticali na povećanju svijesti o  neophodnosti školovanja  djece.

– Ulažemo velike napore  da pronađemo donatore koji bi   podržali ovaj projekat.   Podijelili smo 2.600 setova  za školu  i 1.100 paketića  mališanima. Uz podršku ambasade Republike Njemačke organizovana je za Romkinje obuka za  izradu nakita, koju  su one uspješno savladale  i svoje proizvode su već predstavile na brojnim manifestaciama, kaže Beriša.

Možda je najvažniji podatak da su u proteklom periodu obezbijedili oko 5.000 raznih dokumenata za odrasle Rome  i maloljetna lica, koji nisu imali lične isprave, tako je među Romima sve  manje  neregistrovanih i nepismenih,  a sve više onih koji pohađaju osnovne škole i studiraju.

– Radimo na tome da se prevaziđu sve barijere i predrasude koje postoje u društvu. Mi smo ljudi vesela srca, imamo svoju tradiciju, nikog ne ugrožavamo, a hoćemo da ostvarimo osnovna ljudska prava u državi Crnoj Gori čije institucije rade u našu korist.  Pomoć nam je pružena  posredstvom  Fonda za stipendiranje i Programa socijalne inkluzije, što su preuzele državne institucije, istakao je   Mehmet Beriša, koordinator NVO “Mladi Romi” .

Podsjetićemo, ova organizacija u  Herceg Novom osnovana je 2006. godine kako bi  doprinijela poboljšanju  položaja Romkinja i Roma. Proširili su se potom na ostale opštine u Boki i  u  Crnoj Gori.

Izvršni direktor  organizacije je Samir Jaha, koji je nedavno objasnio  da se razlozi koji su motivisali nastanak  projekta “Jačanja javnog aktivizma Roma”,  finansiranog od Evropske komisije sa preko 90 000 eura  –  nalazi, prije svega, u činjenici da je proces političke socijalizacije Roma u Crnoj Gori, i danas,  na početku.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com