DRUŠTVO

NVO “MLADI ROMI” PARTNERSKA ORGANIZACIJA NA REGIONALNOM PROJEKTU “ROMACTED” KOJI OBUHVATA I HERCEG NOVI

NVO-u Mladi Romi, Savjet Evrope u saradnji sa Generalnim direktoratom za susjedsku i politiku proširenja Evropske unije (DG NEAR) izabrao je za  partersku u realizaciji regionalnog projekta “ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”.

Kako je saopšteno iz NVO Mladi Romi opštine u kojima će se u narednih 25 mjeseci u Crnoj Gori nastojati unaprijediti položaj romske zajednice su  Herceg Novi, Tivat, Bar , Ulcinj, Nikšić, Bijelo Polje i Berane.

-Ciljna grupa projekta su predstavnici opština, kao i lokalna romska zajednica. Projektom se želi osnažiti lokalna romska zajednica kako bi doprinijeli izradi, realizaciji i praćenju planova i projekata koji se odnose na inkluziju Roma. Važeći lokalni akcioni planovi inkluzije Roma i Egipćana u ovom trenutku usvojeni u dvije opštine, Tivat i Nikšić. Očekujemo da će ova inicijativa poboljšati i proširiti posvećenost institucija, kapacitete, znanje i vještine u radu na inkluziji Roma, primjenjujući koncepte dobrog upravljanja. Krajnji cilj je da u dovoljnoj mjeri osnaži kako predstavnike lokalne samouprave tako i pripadnike romske i zajednice da zajedno rade na poboljšanju situacije u opštini. Kreiranje i usvajanje realno ostvarljivih Akcionih planova i sličnih dokumentata kojima se definišu aktivnosti opštine naspram romske i egipćanske populacije predstavljaće prioritet u ovoj godini, informiše izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je zaduženo za sprovođenje Strategije o socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 pratiće implementaciju projekta.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com