DRUŠTVOIzdvojeno

NEMOGUĆE PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA NA SAVINI

Problem koji zahtjeva prioritetno rješavanje jeste nedostatak grobnih mjesta na glavnom gradskom groblju. Koliko je situacija ozbiljna govori činjenica da je poslednje slobodno grobno mjesto prodato prije sedam godina. Slična situacija je i na crkvenim grobljima u gradu.

Poslednja slobodna grobnica na gradskom groblju na Savini prodata je 2013. godine. Zbog toga što se groblje nalazi u zaštićenom dijelu Savinske dubrave, njegovo proširenje nije moguće.

Prostorno-urbanističkim planom novo gradsko groblje predviđeno je u Sutorini, kazala je direktorica Komunalno stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

-Riječ je o istoj lokaciji koja je bila predviđena i prethodnim prostornim planom, na Osmanovoj glavici, dio koji je okrenut ka servisnoj zoni. Prilikom davanja mišljenja na PUP žalili smo se na tu lokaciju jer konfiguracija terena ne odgovara potrebama groblja, a sa druge strane to je lokacija koja je privatno vlasništvo i velika je investicija. Sad se javlja veliki problem otkupa tog zemljišta, objasnila je direktorica Konjević.

Gradsko groblje više od 20 godina nema kosturnicu, a zbog nedostatka novčanih sredstava, nova do danas nije izgrađena.

-Postojeća kosturnica je oštećena. Bila je podzemna, došlo je do prodiranja podzemnih voda. Kosti iz te kosturnice su izvađene, deponovane su na adekvatan način u sklopu naše gradske kapele, ali nova kosturnica nikada nije napravljena. To je nešto što svake godine tražimo, kazala je Konjević.

Izgradnja kosturnice bi djelimično rješila i problem socijalnih grobnica koje su odavno popunjene.

-Problem socijalnih grobnica uglavnom se rješava na nekim drugim lokacijama van gradskog groblja – groblje u Ratiševini i crkvena groblja. Gdje ima slobodnog mjesta Opština po potrebi to rješava, kazala je Konjević.

Nerješeni imovinski odnosi onemogućavaju i redovnu naplatu za godišnje održavanje grobnih mjesta.

-Imamo 1030 grobnih mjesta za koje bi trebalo da se plaća po 18 eura godišnje. Imamo veliki problem jer trenuto se plaća samo za nešto više od 480 mjesta, a za sve ostalo imamo velike problem, a imamo i preko 200 grobnih mjesta za koja nemamo ugovor o održavanju, rekla je direktorica Konjević.

Ništa bolja situacija nije ni na crkvenim grobljima. U narednom periodu, groblje uz crkvu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj, biće prošireno sa oko 60 grobnih mjesta.

1 komentar

  1. Kremiranje i grobovi na sprat bi donijeli slobodnog mjesta. U milionskim kineskim gradovima postoji isključivo sahrana u urnama nakon kremiranja. Tu nema nikakvog izuzetka!

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com