Društvo

PRESS: NACRT PRVE STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE HERCEG NOVI NA JAVNOJ RASPRAVI: „RAZVOJNI PRISTUP“ MLADIMA

Proces izrade Strategija za mlade i LPAM 2019-2022. u Opštini Herceg Novi inicirao je i koordinisao Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, a realizovan je u periodu mart – oktobar 2018. godine, uz podršku NVO Urban Nova, i eksterne konsultantkinje. Izrada ovog dokumenta bazirala se na participativnom procesu koji je uključivao analizu stanja, strateško i akciono planiranje, te šire konsultacije sa mladima u zajednici. U proces izrade lokalne Strategije za mlade bila je uključena i međusektorska Radna grupa, koja je okupila (mlade) profesionalce i predstavnike institucija, i civilnog sektora u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, zdravlja, bezbijednosti itd.
Na početku procesa, konstatovano je da izradu strateškog dokumenta u oblasti omladinske politike u Opštini Herceg Novi treba shvatiti kao nužnost u pravcu prevazilaženja jaza koji je tokom proteklih decenija postojao u ovoj oblasti kao posledica socio-ekonomske tranzicije. Nedostatak sistemske brige o mladima na lokalnom nivou doveo je do niza negativnih efekata sa kojima se mladi, kao najranjivija društvena grupa, svakodnevno susreću.
Istaknuto je i da „problemski pristup“ prema mladima treba zamijeniti „razvojnim pristupom“ koji prepoznaje potrebe i potencijale mladih, i kreira uslove za razvoj njihovih punih potencijala kao ‘neprocjenjivog resursa za razvoj lokalne zajednice’.
Sa obzirom na činjenicu da Javna rasprava počinje sa današnjim danom, i trajaće do 26. novembra, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi poziva zainteresovanu javnost da komentare i sugestije dostave na adresu Opštine Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje (sa naznakom Strategija za mlade, Javna rasprava) ili na mejl kultura.lazarevic@hercegnovi.me. Datum centralne javne rasprave biće određen naknadno, o ćemu će javnost biti obaviještena.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com