DRUŠTVOIzdvojeno

MZ MELJINE: PRIORITETI SANACIJA RJEČICE NEMILA, IZGRADNJA TROTOARA, RASVJETA

U Mjesnoj zajednici Meljine posvećeni su pripremi turističke sezone u otežanim  uslovima. Usljed obilnih kiša dolazi do izlijevanja potoka Nemila i kanala za odvodnju atmosferskih voda uz kružni tok, kod benzinske pumpe i hotela ACD.

Prema riječima vd predsjednika Mjesne zajednice Meljine Dragana Andrića, realizuju se velike investicije, otvaraju se hoteli a što nije ispraćeno odgovarajućom infrastrukturom.

-Sezona je na pragu, a vremenske prilike nisu dozvolile određene radove, kao što je čišćenje korita potoka Nemila, od kružnog toka do ušća. Korito je zatrpano otpadom, od najlon kesa, šatorskih krila, do građevinskog materijala i šuta. Upoznali smo nadležne, poslali dopise opštinskom sekretarijatu, Komunalno – stambenom preduzeću, Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora, kao i drugim službama sa ciljem da riješimo ovaj veliki problem za Meljine i grad. Nadam se da će biti riješen pozitivno sa investitorom hotela i marine u Meljinama, očekuje Andrić.

U toku je izrada projekta na uređenju dijela korita rječice Nemila sa tri cijevi, gdje dolazi do zagušenja kod kružnog toka.

-Potrebno je da se ovaj dio premosti da bi se moglo propustiti sve što dolazi iz njenog sliva. Ovo začepljenje prouzokuje plavljenje magistrale i dijela u kojem živi porodica  Ivanović preko puta Vatrogasnog doma i drugi. Oni su konstantno ugroženi, žive u strahu kada padaju kiše. Noću su dežurali, čistili propuste i kanale, kako ne bi opet poplavili, kao u jesen prošle godine, podsjetio je Andrić.

Dugoročno rješenje vidi u betoniranju kompletnog korita rječice Nemila, iznad Reciklažnog centra do mostića gdje je bio “Prvoborac”.

-Tako bi mogle da uđu mašine sa kojima bi mogli za nekoliko sati da očiste korito potoka. Radnici u Reciklažnom centru  očistili su stotinjak metara uzvodno, tako da iz ovog objekta doo Čistoće ništa ne  dolazi  u potok. Betoniranje korita bi bilo pravo rješenje, a s obzirom da su potrebna određena sredstva,  ne znam  koliko je realno ovo rješenje, kaže Andrić.

On navodi primjer hotela ACD za koji smatra da je ugrožen spletom okolnosti i problema koji nastaju usljed neregulisanih atmosferskih voda, koje su i ovih dana poplavile prizemlje hotela.

-Nakon izgradnje treće trake na magistralnoj dionici kroz Meljine, dolazi do veće koncentracije vode nakon obilnijih padavina, slijevajući  se dijelom u korito, a  dijelom u naselje kod kuće Ivanovića i u propust kod hotela Lazure. Nadamo se da će projekat, koji se radi, dati sveobuhvatno rješenje i da će stručno predvidjeti najbolji način za kanalisanje tih voda, koje dolaze sa strane i iz riječice Nemila, ukazao je on.

Andrić, takođe, ističe ekološki problem u naselju Nemila.

Crna tačka je izlijevanje otpadnih voda iz septičke jame u rječicu Nemila. Nadležni u Opštini su obećali da će riješiti problem čim se poboljšaju vremenski uslovi tako da će do glavne sezone neprijatnosti prouzrokovane otpadnim vodama biti otklonjene, očekuje on.

Na sastanku Savjeta MZ Meljine 24. aprila, sa mještanima koji žive u dijelu koji gravitira saobraćajnici Meljine – Podi, ukazali su na potrebu hitne izgradnje trotoara.

-Mještani navode ovaj bezbjedonosni problem, za koji traže da se urgentno riješi. Prikupljeno je 36 potpisa, peticiju su poslali nadležnim. Spremni su, kako kažu, da finansijski učestvuju u rješavanju gorućeg problema, kako bi se što prije pristupilo realizaciji. Riječ je o brojnim porodicama, između ostalih, porodica Murišić i druge koje žive u tom dijelu, prema Torionu. Kažu da su oštećeni, nisu bezbijedni. Putem prolazi dosta djece, majke sa djecom u kolicima ne mogu da prođu tom dionicom. Tu su dvije krivine, a  opasno je prolaznicima koji strahuju da se nešto ne desi i kad se mimoilaze veća vozila, mogu da zakače ivičnjake puta. Uz put je započela i gradnja jednog stambenog objekta i kad se to sagleda postoji potencijalna opasnost, da se nešto ne desi. Tu smo urgentno tražili da nam izađu u susret. Počela je izgradnja javne rasvjete uz saobraćajnicu Meljine – Podi, tako da će se i taj dio osvijetliti.

U kontaktu sa sekretarkom za lokalnu samoupravu dobili smo obećanje da će ubrzati postupak. Postoji već potencijalni izvođač da napravi ponudu za izgradnju trotoara, tako da očekujemo da će se definitovno ovih dana nešto pokrenuti, kako bi se riješila ova situacija bezbijednog prolaska putem, koji koriste i turisti, ocijenio je Andrić.

Jedna od tačaka kojim se bavio Savjet MZ na posljednjem sastanku bila je i javna rasvjeta.

Javnu rasvjetu riješavamao na nivou Opštine. Kako bi premostili problem na pojedinim lokacijama kupili smo 10 reflektora i uz pomoć Komunalno-stambenog preduzeća smo ih montirali. Kod pješačkog tunela montirali smo tri rasvjetna tijela, čime smo osvijetlili ovaj dio koji je bio u potpunom mraku, a bio je problem jer tunel prama Zelenici koriste mnogi, posebno djeca. Očekujemo da će postignutim sporazumom Opštine sa danskom firmom i u Meljinama osposobiti led sijalice, koje nisu u funkciji, kaže on.

Predsjednik MZ Meljine Dragan Andrić navodi da su svi veći projekti započeti i još nisu realizovani, tako da infrastruktura ne prati turistički razvoj. Pozitivno je da jedno mjesto dobio hotel sa pet zvjezdica, kao što je Lazure.

-Uz obalu dužine oko 500 metara, imamo trenutno tri hotela sa četiri i jedan hotel sa pet zvjezdica, sa perspektivom da se u narednom periodu budu  otvorena  još dva sa četiri zvjezdice,  tako da na manjem prostoru,  takvu koncentraciju turističke ponude na rivijeri nema niko, osim Meljina, ocijenjuje Andrić.

Ofarbali su podvožnjak, a planiraju da saniraju zgradu Mjesne zajednice.

-Prilikom nedavnog nevremena pao je čempres, koji je polomio terasu i ogradu, tako da ćemo i to sanirati. Angažovali smo radnike kako bi ofarbali nadvožnjak preko magistrale i ne čekamo Upravu za saobraćaj u ministarstvu da to obavi, premda je to njihovoj nadležnosti. Nastojimo da  što više javnih površina oplemenimo zelenilom, tako da smo u Opštini dali predlog da se uredi prostor oko kružnog toka i postavi ispod velikog bilborda klupu sa srcem, kako bi to ostavljalo lijep utisak na raskrsnici, za sve one koji dolaze u Herceg Novi bilo iz kojeg pravca. Potrebno je da se ozeleni dio između magistrale i mjesne zajednice. Planirali smo da preuredimo nekadašnji kamp i da napravimo mini pijacu. Tamo je ograđen prostor, ne smeta nikom a predstavlja jednu cijelinu. Obratili smo se urbanizmu u Opštini, da to osmisli planskom dokumentacijom. Boćarskom klubu smo pomogli da izgrade četiri trake na zogu i oni su uz donacije i vlastitim sredstvima priveli taj posao kraju, kako bi bili spremni u junu za tradicionalno revijalno takmičenje na državnom nivou, objasnio je Andrić.

Mada Morsko dobro nije još odredilo zakupca najljepše plaže “Sidro”, očekuju da će obavezati budućeg zakupca da urede prilaz i postave rampu za lica sa invaliditetom, kao što je prošlog ljeta to funkcionisalo.

-Mjesna zajednica je svojim sredstvima pomogla da se napravi rampa, što je dobro funkcionisalo. Dolazili su sa svih strana i bili su zadovoljni, a posebno važno za djecu sa posebnim potrebama. Nadamo se da će i ove godine biti postavljena rampa i omogućen prilaz plaži osobama sa invaliditetom. Ako to ne uradi zakupac, Mjesna zajednica će postaviti rampu, a postoje i parking mjesta za ta lica, ukazao je Andrić.

On dodaje da su pomogli ribolovce kluba “Sabljarka” i obezbijedili njima i boćarima da imaju mjesto za sastanke i okupljanja.

-Meljine su u posljednje vrijeme najviše pogođene vremenskim nepogodama, od oluje do poplava, sa evidentnim posljedicama. Sve službe su bile maksimalno angažovane. Čistoća je non-stop pomagala da se saniraju posljedice. MZ je obezbijedila pomoć od 300 eura za četiri najugroženije porodice, iako su nam izvori limitirani. Opština je pomogla, podsjetio je Andrić.

U MZ Meljine očekuju da će ovog ljeta dobiti planiranim programima Turističke organizacije, dvije fešte više u odnosu na prošlu godinu kada ih je realizovano tri. Mještani i svi gosti su bili zadovoljni feštama, ponijeli su najbolje utiske. I sada pamte koliko su turisti iz Poljske, gosti hotela ACD, bili oduševljeni ovakvim načinom iskazivanja gostoprimstva.

Nadaju se da će sa izvođačem hotela Lazure naći zajedničko rješenje oko vezova za barke.

-Građane koji imaju barke smo pozvali da se prijave i odazvalo se njih 40 – tak. Za sve postoji dokumentacija u Mjesnoj zajednici. Obratili smo se izvođaču da nam u marini Lazure obezbijedi određeni broj vezova i još uvijek nam nisu odgovorili, kazao je Andrić.

On, takođe, ukazuje da su vlasnici barki, koji su imali vezove na mulu, tražili od predstavnika Lazure, da odredi istočni dio marine za vezove i oni su pojedinačno sa tim vlasnicima potpisali ugovore.

-Mjesna zajednica Meljine sa tim sporazumom i prebacivanjem barki sa jednog na drugo mjesto nije imala ništa, kategoričan je Andrić.

On smatra da bi bilo korektno da investitor zajedno sa Mjesnom zajednicom riješi pitanje vezova za barke, koje su ranije bile usidrene u Meljinama, što bi bilo svima u interesu.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com