Ekonomija

MORT: ROK ZA PRIJAVU ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA OSTAJE 15. JUL

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma obavještavaju javnost da rok za prijavu za legalizaciju objekata nije produžen, kako je greškom prenijeto u nekim medijima. Rok za prijavu ostaje 15. jul, a građani koji urade elaborat izvedenog stanja ali ne stignu da završe proceduru ovjere i upisa u katastar mogu podnijeti nepotpun zahtjev, nakon čega imaju rok od 90 dana da dostave ovjereni elaborat i dokaz da je objekat upisan u katastar.

Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je da je objekat evidentiran u katastru nepokretnosti. Upis objekta se obavlja na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji izrađuje licencirana geodetska organizacija i koji ovjerava katastar, i zahtjeva za upis objekta shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru. Ovjeren elaborat podnosi se uz zahtjev za legalizaciju nadležnom organu lokalne uprave sa izvodom iz lista nepokretnosti, odnosno dokazom da je objekat upisan u list nepokretnosti.

S obzirom na to da može doći do zastoja u katastru zbog velikog broja zahtjeva, izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa da bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja predaju nepotpun zahtjev za legalizaciju i dopune ovjerom iz katastra u roku od 90 dana.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com