Društvo

MJU:UPUĆEN JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

herceg novi

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, uputila je predlog javnog poziva svim organima i institucijama na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom. Poziv je upućen, u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru I zaključkom Vlade od 11. jula ove godine.

Na Javni poziv, u skladu sa Zakonom o zaradama, mogu se prijaviti zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom; zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave; zaposleni u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom; zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja; lice u službi u Vojsci Crne Gore; i policijski službenik.

Na javni poziv se mogu prijaviti zaposleni koji imaju najmanje šest godina radnog staža i koji do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

-U skladu sa odlukom o otpremnini, zaposleni može da se ostvari pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog. Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada. Visina bruto zarade, određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.  Straješina organa će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti do 30. septembra 2019. godine. Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Ministarstvo javne uprave će voditi evidenciju o zaposlenima koji su ostvarili pravo na otpremninu i istu objaviti na svojoj internet stranici. Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa se realizuje u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa-centralni nivo, Obrazac zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa-centralni nivo,  Predlog javnog poziva za lokalne samouprave, Obrazac zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa – lokalni nivo i  Tablica simulacije iznosa otpemnine po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, objavljeni sun a sajtu Ministarstva javne uprave.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com