DruštvoIzdvojeno

MILOVAN BAŽDAR: DOO ČISTOĆA ZBOG NEODGOVORNOSTI PRETHODNIKA U KATASTROFALNOM STANJU

DOO Čistoća Herceg Novi posluje u otežanim finansijskim, kadrovskim i tehnološkim uslovima. Odbor direktora je konstatovao krizu u funkcionisanju  Čistoće i  ako osnivač – Opština ne izdvoji oko 150 000 eura iz budžetskih sredstava, a političari   hitno ne preduzmu odgovornost, zom preduzeću prijeti kolaps, – to je na konferenciji za novinare istakao predsjednik Odbora direktora Milovan Baždar.

On je rekao da se obraća kao iskusan privrednik sa 37  godina iskustva iz oblasti ekonomije i lokalne uprave i kao predsjednik Odbora i stručnog tima za oporavak, da je pristupio profesionalnoj analizi poslovanje u firmi u kojoj  nije bilo osnovnih podataka o korisnicima, uslugama,  potraživanjima.

Čistoća je u centru pažnje i čuju se često paušalne i nedobronamjerne ocjene, naveo je Baždar pa mu je cilj da se kaže pravo stanje u ovom preduzeću.

-Prema bilansu uspjeha  za 2017. godine ostvaren je prihod  u visini 2 miliona 256.000 eura, neto rezultati 6.150 eura. Prema ovom bilansu Čistoća je u protekloj i godinama unazad funkcionisala na pozitivnoj nuli, ali uz koju cijenu i do kada?, zapitao se on.

Prema njegovoj analizi finansijsko poslovanje i vozni park su u katastrofalnom stanju.

-Novi saziv Odbora direktora je utvrdio pravo činjenično stanje od kraja prošle do proljeća ove godine. U ogromnoj bazi podataka sa preko 13.000 korisnika naših usluga uz ogromne fluktuacije, uz promjene vlasničkih korisničkih odnosa, u računovodstvu se  nije blagovremeno po zakonu radilo na adekvatan način, teško izvaditi šta je pravno stnaje. Insistirao sam  na  doradi softverskih program da bi se došli do pravih podataka,  a tek prošlih sedmica instalirali smo nove programe pod mojim nadzorom i došli do  zaključka. Zastarjela potraživanja za fizička lica iznose 537. 000eura,  za pravna lica  301.000 eura, odnosno 838.000 eura je u zastari potraživanja. To su nenaplativa potraživnja koja se  moraju otpisati  i knjižiti na rashodnoj strani bilansa.  Znači da su  bilans uspjeha i bilans stanja u protekloj i 10 godina unazad bili fiktivni jer su prikrivali   pravi rezultat. Po bilansu stanja za 2017. godinu nerapsoređena dobit, kumulirana dobit iz prethodnih godina iznosi 219.000 eura, a kada bi se proknjižilo sve što mora u rashodovnu stavku, dobijemo stvarni rezultat koji pokazuje gubitak u visinu od 600.000 eura. Od ukupno 1.600.000 aktive potraživanje ovog preduzeće više od pola je nenaplativo, a od preosotalih 750.000 eura 30 do 40 odsto su nenaplativi. Od 1 600.000  eura dvije trećine su nenaplative, “trula aktiva”. Posljedice po svim kriterijima je teška likvidnost, objasnio je Baždar.

Prema njegovim riječima, 2011. godine “Čistoća” doo je imala 30 odsto prihoda od Opštine, a 70 odsto eksternih sredstava. Sada ima 48 odsto prihoda Opštine dok je posljedica nedovoljno eksternih prihoda nedovoljan sistemski rad na naplati. Naplaćeno je preko 50 000 eura za PDV, a i za 840 000 što treba otpisati još 9 odsto uračunatog   poreza i platiti još preko 70.000 eura po toj osnovi.

-Zato preduzeće nema investicioni potencijal i zastarjeli vozni park sa preko 20 godina starim vozilima u prosjeku. Da je privatno bilo bi pred bankrotom i stečajem. Zaključak bi bio da za ovo stanje  odgovornost snose prethodni odbori direktora i nosioci izvršnih funkcija. Oni nisu efikasno vršili naplatu potraživanja i  pravovremeno djelovali kako bi zaštitili aktivu, a to je kapital preduzeća, tj. državna imovina, uporedio je on.

Da nisam sad ušao u dokumentaciju u bazu podataka, da nisam insistirao na programima da se može detaljno skenirati dokle bi to potrajalo?

Uzrok ovakvog stanja, smatra Baždar, je nedovoljna stručnost, znanje i odgovornost, posvećenost onih koji su godinama vodili ovo preduzeće pod okriljem politike koja je sve tolerisala.

-Odgovornost je zbog loše naplate potraživanja zbog fiktivnih bilansa koje su se godinama primjenjivale, zbog selektivne primjene cjenovnika koji su bili na snazi i 10 godina. Ova firma nema obrtna sredstva, nije na nuli, ona je dramtično ispod nule, sredstva su se odlila kroz nenaplaćena sredstva preko 800.000 eura, što u dokumentima još uvijek figurira kao aktiva bilansa stanja “trula” aktiva 170.000, a s druge  strane i  fiktivnu dobit što je zapravo gubitak. Ako pokrijete gubitak iz trajnih sredstava, po knjigovodstvu je 600.000 eura, firma ostaje bez kapitala, a osnivač mora da upumpa injekciju od pola miliona eura, obrazložio je  Baždar.

Čistoća svoje usluge naplaćuje 6 centi po m2, što je  najniža tarifa na crnogorskom primorju.

-Kordinirao sam da se izradi novi cjenovnik, koji je Odbor usvojio i čeka skupštinsku procedure da bude usvojen. Sklopljeno je 26 ugovora sa hotelima i sezonskim  firmama i ove smo godine sa njima potpisani su novi ugovori. Samo na tim ugovorima 27 500 je veća fakturna realizacije, nego za iste subjekte 2017. Nisam odstupao od važećeg cjenovnika i još nisam insistirao na reviziju oko 600 ugovora sa pravnim licima. Šta bi  trebalo očekivati u toj reviziji, kolika će tu biti odstupanja, tek će se vidjeti, jer niko nema pravo da po subjektivnom pristupu određuje cijene.

Čistoća je 2009. godine napravila kreditni aranžman, za rješavnje stambenog pitanja radnika, u visini  od 800. 000 eura. Do sada je vraćeno 530.000 eura. Sa 10 radnika, potposani su ugovori na 25 godina, a Čistoća je od radnika naplatila manje od 100.000.

-Potpisani su utopijski  ugovori sa radnicima na 25 god sa progesivnom ratom 300 eura prvih par godina pa 500 pa sljedećih 700 eura. Polovina radnika je pred penzijom i pitanje je kako će se ti ugovori realizovati, jer oni neće moći da plaćaju anuitete. Stanovi se nalaze na kraju Igala, a prodavani su po cijeni od 1.300 eura. Ovo iziskuje dobru eksternu reviziju. Instalirao sam programe koji  omogućuju  automatske opomene uz račun za čistoću. Dubioza u preduzeću je nastala i po drugoj osnovi, jer su fakture išle ka opštini bez obračunatog PDV-a. Tako Poreska uprava utvrdila 400.000 eura neplaćenog poreza. Dodatno opterećenje za preduzeće su unutrašnji prekovremeni časovi i njihova ekstremna zloupotreba od strane rukovodilaca.

Baždar skreće pažnju i na loše stanje voznog parka.

-Od 15 vozila, 6 ili 7 je jedva u funkciji. Njihova prosječna starost iznosi 20 godina. Jednostavno, nisu se obezbjeđivala investiciona sredstva za obnavljanje voznog parka.  U Čistoći je zaposleno 103 radnika, od čega u administraciji 33, sezonaca 19, a 15 na neodređeno. Odbor direktora je održao 10 sjednica, donio 27 odluka o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji, o imenovanju komisije, normative za potrošnju goriva, čiji troškovi su bili 150.000 eura, a uspjeli su sada 60 dosto manje da troše za gorivo. Odbor direktora je za 61 odsto smanjio fiktivne prekovremene časove rada, i ostvarili su  naplatu za 35 odsto veću u maju ove godine u odnosu na isti period lani. Primjenjeni su novi programi uz automatsku opomenu korisnicima, kojima će se prethodno obratiti putem cirkularnog pisma i ubuduće sms porukama.

Baždar smatra da ima prostora da ovo preduzeće ozdravi,  na način da hitno iz budžeta Opštine dobiju predviđena sredstva od 150.000 eura i da se politika kao i koalicioni partneri dogovore i ne vrše pritisak, jer bi kadrovsko pitanje trebalo da bude pitanje struke, znanja i odgovornosti kao prioritet u boljoj  funkciji  ovog kolektiva.

Na press-u se čulo da grad nije čist, prljav je ima puno smeća.

-Jedan od mojih motiva za ovu konferenciju bio je da se skrene maksimalna pažnja ne samo u javnosti već i političkim krugovima da se digne na viši nivo ono što su suštinski a ne politički problemi. Ako se sada mobilišemo dobijemo  podršku Opštine i investiciju od 150.000 eura i da kadrovski stvari budu jasne, da budemo načisto tek tada je moguć napredak. Ne možete očekivati da se neko ovdje kao što je vd direktorica svakodnevno bori sa problemima i dobavljačima, a ne zna hoće li i do kada ostati na ovom mjestu. Potrebno je da se raspiše konkurs, smatra Baždar.

U postupku je nabavka dva vozila, jedno za šetalište drugo za odvoz komunalnog otpada. Takođe su iz Opštine Žabljak rentirali još jedno specijalno vozilo za sezonu koje za 2 000 eura iznajmljuju mjesečno. Za brzi oporavak neophodan je sanacioni plan DOO Čistoće Herceg Novi, koji će biti usaglašen sa programskim aktivnostima za tekuću godinu.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com