Društvo

MD: JAVNI POZIV ZA IZRADU STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA

JP Morsko dobro raspisalo je javni poziv za izradu Studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa, privezišta i vezova na bove u Bokokotorskom zalivu, a zainteresovana lica ponude mogu dostaviti do 05. novembra.

U situaciji sve izraženijih zahtjeva za obezbjeđenje novih objekta ili pojedinačnih vezova za barke i jahte u Bokokotorskom zalivu, JP Morsko dobro je prepoznalo potrebu da se nakon cjelovite analize prirodnih i stvorenih uslova definišu lokacije i načini na koji je moguće postaviti montažne platforme za pristaništa – privezišta i vezivanje na bove.  Studija treba da definiše zone i lokacije na kojima je moguće montirati privremene  (sezonske) objekate za formiranje manjih komercijalnih privezišta,  zone i lokacije na kojima je moguće postaviti privremene  objekte za formiranje komunalnih vezova, potom lokacije za obezbjeđenje nautičkih vezova i na kraju  način na koji je moguće izvesti predviđenu intervenciju u odnosu na prirodne i stvorene karakteristike prostora.

Predmetna Studija će obuhvatiti analizu postojeće dokumentacije, analizu stanja u prostoru, prikaz osnovnih rješenja po varijantama sa tehničkim konceptom i predloge rješenja po definisanim prostornim cjelinama.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com