IzdvojenoTurizam

KULTURNA BAŠTINA U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA

All-focus

Međunarodna konferencija na temu ‘’Strateški razvoj turizma na temelju valorizacije kulturne baštine’’ održava se danas u  hotelu „Lighthouse“.

Konferenciju organizuje Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Herceg Novi u saradnji sa Turističkom organizacijom Herceg Novi, a u okviru projekta „Mreža turističkih gradova za promociju kulturne baštine”.

Konferenciji prisustvuju  predstavnici gradova i opština koji su projektni partneri Opštine Herceg Novi u okviru programa Evropa za građane – Mreža gradova: Novo Mesto (Slovenija), Torun (Poljska), Vilafranca de Penedés (Španija), Trnava (Slovačka), Langhenagen i Buhel (Njemačka), Bihać (Bosna i Hercegovina), te Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA).

Ciljevi projekta „Mreža turističkih gradova za promociju kulturne baštine” odnose se na razmjenu najboljih primjera valorizacije kulturne baštine i kulturnog nasljeđa u svrhe razvoja i promocije turizma, a uz osnaživanje evropskog identiteta i vrijednosti.

Vesna Maksimović iz Razvojnog  centra Novo Mesto – Regionalna razvojna agencija, objašnjava da projekat traje dvije godine a da su predstavnici Herceg Novog  i Novog Mesta, gradova koji dugo godina sarađuju, razmišljali kako i na koji način da tu saradnju unaprijede i oblikuju u neki projekat.

– Pozvali smo još devet partnera iz drugih gradova tako da smo napravili projekat gdje radimo na razmjeni dobrih iskustava, dobre prakse i sve na temu kulturne baštine i turizma. Želimo promovisati kulturni turizam kulturnu baštinu i glavni cilj nam je da građane Novog Mesta i gradova partnera motivišemo da dođu u Herceg Novi i obratno da Novljani posjete Novo Mesto i druge gradove jer svi imamo dosta toga za pokazati – kazala je Maksimović.

Branka Mračević, rukovodilac Odjeljenja za investicije Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Herceg Novi kazala je da je skup prilika da se razmjene iskustva na temu kako se kulturna baština valorizuje u Herceg Novom ali i u drugim susjednim gradovima. 

-Veliko mi je zadovoljstvo što je upravo naš Sekretarijat jedan od organizatora ovog događaja jer težimo da, pored administrativnih poslova lokalnih samouprava, sve više radimo na promociji aktivnosti u saradnji sa našim evropskim partnerima-kazala je Mračević.

Tamara Đukić, u ime MORT-a je istakla da je Crna Gora na mnogim tržištima prepoznata kao država sa obiljem kulturnih resursa koji su od nespornog značaja za turizam.

-Samim tim kultura kao jedna od odlika turističkih proizvoda posmatran u okvirima evropskih, turističkih destinacija dobija sve veći faktor kao inicijalni pri odabiru destinacije za odmor. Za razvoj destinacije poput naše veoma važan segment predstavlja udruženo regionalno djelovanje sa gradovima i opštinama sa kojima djelimo iste prioritete kao što to radi opština Herceg Novi. MORT pozdravlja i podržava sve inicijative koje doprinese razvoju primjera valorizacije kulturne baštine i naslijeđa u svrhu promocije i razvoja turizma, a ujedno i jačanju evropskog identiteta i vrijednosti –poručila je Đukić.

Turizam predstavlja jedan od prioriteta u razvoju Crne Gore i definisan je strategijom razvoja turizma do 2020 godine.

-MORT je pristupio izradi programa razvoja kulturnog turizma CG sa akcionim planom od 2019. do 2021. godine koji je prethodnohg mjeseca Vlada i usvojila. Akcioni plan predviđa osnivanje radnog tima koji će biti zadužen za njegovu implementaciju, a neki od zadataka tima su izdvajanje najatraktivnijih kulturnih turističkih atrakcija i formiranje  liste najatraktivnije materijalne i nematerijalne kulturne baštine –kazala je Đukić.

Samostalna savjetnica u Ministarstvu kulture za nepokretnu kulturnu baštinu  Dobrila Vlahović kaže da je poznato da Crna Gora ima bogatu materijalnu i nematerijalnu baštinu,  izuzetne kulturne vrijednosti, a među njima i mjesta koja su prepoznata na univerzalnom nivou, odnosno koja se nalaze na Uneskovoj listi svjetske baštine.

-Ministarstvo kulture  štiti kulturnu baštinu sa različitih aspekata. Pokrenuti su značajni projekti koje MK finansijski podržava  koji se odnose na valororizaciju  kulturne baštine ne samo sa konzervatorskog  aspekta već  njene valorizacije  u turističke svrhe, odnosno stavljanje kulturnih dobara u funkciju održivog korišćenja što je glavni cilj MK  -ocijenila je Vlahović.

KOTOR KAO PRIMJER USPJEŠNE VALORIZACIJE KULTURNE BAŠTINE 

Četiri i po km duge gradske zidine koje su građene u periodu od 9. do 19. vijeka (današnji oblik dobile u 15. vijeku), katedrala Sv Tripuna,  simbol grada koja je završena u 12. vijeku, uz ostale crkve, palace, ulice, snažna su atraktivnost za privlačenje kulturnog turizma i turista koji su time motivisani. Zoran Živković iz TO Kotor ističe da su u loklanoj upravi tog grada od  samog početka vidjeli da je to jedini razvojni model Kotora, oslanjanje na kulturni turizam, ne samo kada je u pitanju kulturno istorijsko i arhitektonsko naslijeđe već i nematerijalna baština, gradska tradicija pa i sve ono što Kotor čini zanimljivim poput amaterskih društava, NVO sektora i pojedinaca koji su pasionirani i imaju interesantna interesovanja i na neki način oni su stvorili mrežu svega onoga što čini manifestacijski i kulturni turizam mimo kulturnog naslijeđa.

-Jedna od stvari koje su u početku zvučale kao neprijatne ili radikalne u odnosu na turističke agencije – uveli smo izletničku taksu. Radi se o prihodu koji je opštinski i tiče se obaveze agencija da za svake organizovane grupne posjete starom gradu plate 1 euro po turisti. To je prihod koji nam je sada već obezbjeđuje više od pola miliona eura i na neki način je garancija finansijske stabillnosti najvećeg dijela kulturnih manifestacija i događaja u gradu. Vjerujemo da čak i oni neprofitni sadržaji u kulturi svjedoče o životu i tradiciji grada i doprinose utisku koji stvara grad sa svojim kulturnim naslijeđem. To je dakle bila osnova da možemo finansijski pomoći sve manifestacije koje predstavljaju kulturnu atmosferu i sadržaje jednog zaista kulturno prestižnog grada -rekao je Živković.

Istakao je da je  Rimske mozaike lani posjetilo oko 50.000, a gradske zidine 150.000 turista i da je ukupna zarada bila oko 1 200 000 eura.

Kotor obiluje čitavom serijom objekata koji su upodobljeni kulturnim sadržajima i mogućnosti razvoja kulturnog turizma.

-Uz bogato kulturno nasleđe, Kotor  ima potrebu da svoj kulturni život upodobi sadržajima koji su međunarno i svjetski poznati i jako nam je stalo da sve kulturne forme, tradicionalne, od lokalnog značaja, savremene pa čak i one alternativne, budu u skladu sa ambijentom i atmosferom koju grad emituje i da ne dozvolimo da ta neka balkanska estradna turbo folk forma ugrozi kulturni model grada u kojem živimo i na to smo naročito ponosni. Vjerujem da i onda kada te kulturne forme nisu naročito profitabilne vrijede da žive zato što svjedoče karakteru i duhu grada-zaključio je Živković.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com