Društvo

KROZ LOKALNI AKCIONI PLAN OSNAŽITI ROME I EGIPĆANE

Trening za izradu Lokalnih akcionih planova za integraciju Roma i Egipćana za opštine Herceg Novi, Bar i Ulcinj, održan je prethodna dva dana (11. i 12. mart) u Petrovcu. Projekat je dio programa ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou, koji u Crnoj Gori sprovode Programska kancelarija Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi. Trening će biti organizovan i za opštine Berane, Bijelo Polje i Nikšić, 18. i 19. marta

Cilj treninga, koji je okupio predstavnike RE zajednice i predstavnike lokalnih institucija iz tri opštine, je koncipiranje nacrta Lokalnog akcionog plana (LAP), strateškog dokumenta koji će služiti opštinama da prepoznaju probleme koji se nalaze unutar RE zajednice kao i rješenja i mjere za unaprjedjenje  položaja romske zajednice, navode organizatori u saopštenju.

-Opština Bar će po prvi put uraditi Lokalni akcioni plana, dok će  Herceg Novi i Ulcinj uraditi nove akcione planove. Dva eksperta koje je angažovao Savjet Evrope su prisutnima predstavili korake pri izradi LAP-a, kao i korake na koji način pratiti sprovođenje i budžetiranje dokumenta.  Nakon treninga, eksperti će nastaviti da pružaju podršku opštinama da finalizuju LAP-ove. Paralelno sa tim, drugi eksperti ROMACTED-a će raditi sa opštinama na identifikovanju mogućnosti finansiranja LAP-ova, preporukama vezanim za pružanje boljih servisa Romima i Egipćanima, identifikovanja potreba RE zajednice, kao i potreba lokalnih samouprava u smislu poboljšanja kapaciteta za njihovu bolju integraciju.

Prisutni su imali priliku da nauče korake u procesu strateškog planiranja, na koji način definisati viziju, problemska područja kao i na koji način predvidjeti budžetska sredstva za sprovođenje mjera predviđenih LAP-om.

-Učesnici su aktivno radili na izradi nacrta, a vrijedne sugestije za bolju izradu su pružili predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na čelu sa Tatjanom Anđelić, načelnicom Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova kao i Sekretarka za mlade, sport i socijalno staranje opštine Tivat, Darka Ognjanović, navode organizatori.

Regionalni program ROMACTED predstavlja zajednički program Evropske unije (DG NEAR) i Savjeta Evrope, koji se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj u više od 60 opština. U Crnoj Gori se sprovodi u Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Podgorici, Herceg Novom, Tivtu, Baru i Ulcinju. Program ROMACTED je zvanično pokrenut 17. jula 2018. kada je potpisan Memorandum o razumijevanju između predstavnika Savjeta Evrope, predstavnika osam opština i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i trajaće do aprila 2020. godine.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com