Društvo

KOMUNALNO – STAMBENO DOO:  PRIORITETI – ZAŠTITA PALMI, PREUZIMANJE LED RASVJETE

Zaposleni u Komunalno – stambenom preduzeću, koristeći  lijepo vrijeme, intezivirali su aktivnosti na  jesenjem uređenju javnih površina i zelenila, fitosanitarnoj zaštiti zaraženih palmi i  čišćenju potoka, kanala i rešetki u susret obilnijim padavinama. U očekivanju tehničkog prijema led rasvjete u Opštini su već zabilježili značajne energetske uštede   u potrošnji  električne energije. Naredne sedmice će održati sastanak sa izvođačem firmom “Hesa light” sa  kojom će  dogovoriti načine  riješavanja  nedostataka u sistemu.
Goruće pitanje  sa kojim  su se suočili u Komunalno – stambenom preduzeću  jeste kako   sačuvati  palme, koje su zaražene od bolesti koje prenosi nametnik tvrdokrilac “palmin surlaš”. Preduzete su neophodne i hitne fitosanitarne mjere zaštite i tretmani. Ni vrijeme im ne ide uvijek na ruku, smatra v.d. direktorica Komunalno-stambenog preduzeća Munevera Dabović.[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/11/palme-park-Boka.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]-Nastojimo da usporimo širenje bolesti palmi. Prema nalazima Fitosanitarne inspekcije  Opština Herceg – Novi spada u visokorizične područje. Preduzeće gazduje sa  385 palmi , od pojave bolesti   uklonjeno je 10 palmi i prema strogim pravilima zakopano na deponiji. Na tri palme je primjenjen metod dendrohirurgije a na jednoj taj tretman nije uspio. Trenutno obučene ekipe za ovaj posao tretiraju, odnosno zaprašuju  66 palmi u Bijeloj, na Savini 22, mnoge u Igalu i na drugim lokacijama. Za svaku palmu potrebno je 5-6 tretmana u vremenskim razmacima od 40 do 60 dana . Kiša im ometa posao i moraju čekati dan, dva nakon padavina da nastave tretmane – objasnila je Dabović.
Raspisan je i oglas za zapošljavanje još četiri  radnika u ovom sektoru za poslove tretiranja palmi.
Kontrolu nad palmama na privatnim površinama vode vlasnici tog zemljišta.  Apelovala je na vlasnike bašti da povedu računa da ukoliko neko drugi radi uklanjanje oboljelih palmi da ih ne izbacuju ispred dvorišta  ili na bilo koje druge  javne površine, već da pozovu nadležne u Komunalno – stambenom da ih preuzmu i odvezu na deponiju gdje ih uništavaju, pod posebnim uslovima propisanim od fitosanitarne inspekcije. Jer dovoljno je da se prenese samo jedna larva i da se zarazi drugo drvo.

U cilju   postizanja kvalitetnijeg opsluživanja  od narednog ponedeljka počeće sa zakazivanjem sastanaka u Mjesnim zajednicama.
-Cilj je da se sa predstavnicima mjesnih zajednica dogovorimo oko zakazivanja termnina određenog dana u sedmici u kojem će radnici našeg preduzeća sakupljati i odvoziti otpad sa određene lokacije na koje  će ga mještani dovoziti  kako bi olakšali rad komunalcima ali i uveli red u ovoj oblasti. Veći su troškovi ukoliko svakodnevno bez reda radnici sa kamionima obavljaju prikupljanje i odvoz otpada. Tako će biti određeno mjesto i vrijeme kada će po mjesnim zajednicama prikupljati zeleni otpad, što će biti bolje za sve – navela je Dabović.[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/11/zelenilo.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”] Kao drugo  goruće pitanje u djelokrugu rada  Komunalno – stambenog preduzeća, vd direktorica Munevera Dabović navodi pitanje upravljanja led rasvjetom, koju još nisu preuzeli od danske firme Hesa Light.

-Led rasvjeta je dobro tehničko rješenje za grad,  projekat  je postigao uštede. Zamijenjeno je 5.926  svjetiljki  novim led lampama. Manjkavost je u tome što se nije selektivno pristupilo puštanju led rasvjete, nakon ispitivanja softvera. U Opštini je  za narednu sedmicu zakazan  još jedan sastanak sa predstavnicima  danske kompanije poslije kojeg će biti jasnija situacija oko bežićnog upravljanja led rasvjetom – najavila je Dabović, objašnjavajući da je Komunalno-stambeno dužno da obezbijedi napajanje do svakog stuba javne rasvjete dok je za led svjetiljke nadležna danska kompanija kao izvođač.[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/11/Autobuska-stanica-led-rasvjeta.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]-Još nije došlo do tehničkog prijema ovog sistema, još nije predat na upravljanje bežični softver. Mi ne upravljamo led svjetiljkama,  ali se nadamo da ćemo   uskoro  preuzeti  taj posao. Već imamo poduži spisak, građani su s pravom ogorčeni,  ispisana je cijela sveska, sa zahtjevima za rješavanje problema sa javnom rasvjetom.  Nakon dogovora  o preuzimanju mi ćemo pojedinačno  rješavati problem  po problem-obećala je v.d. direktorica Komunalno stambenog preduzeća.

Ističe i da je prvenstveni cilj  da se preduzeće tehnički osposobi  kako bi   se  brže i kvalitetnije   riješavali zadaci. Suočeni su sa  nedostatkom  mašina i mehanizacije, posebno u sektoru održavanja puteva  i zelenila. Neophodno je nabaviti biodrobilicu kao i mašinu za razbijanje kamena prilikom odrona. Ta mehanizacija je godinama u planovima ovog preduzeća ali se zbog nedostatka sredstava  ne kupuje.

Dabović ocjenjuje da su sve službe jednako važne, da u firmi svi dobro rade, ispunjavaju radne zadatke, kao i da ima podršku stručnih i profesionalnih timova.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com