Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Društvo

KOMPANIJA ORASKOM POČELA PRIPREMNE RADOVE NA MAMULI

Kompanija OHM Mamula Montenegro počela je  radove na čišćenju i pripremi terena  za rekonstrukciju i adaptaciju utvrdjenja Mamula na ostrvu Lastavica. Radovi se obavljaju u skladu sa saglasnošću  Vlade Crne Gore  od 20. jula 2017. godine.

Pripremni radovi će obuhvatiti ograđivanje lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, pozicioniranje privremenih objekata u funkciji rekonstrukcije objekta, dopremu materijala i opreme, trasiranje privremenih saobraćajnica za dovoz i odvoz, montažu sanitarnih objekata, kao i čišćenje lokacije od korova i biljaka koje ugrožavaju stabilnost postojeće konstrukcije, u skladu sa saglasnošću za izvođenje pripremnih radova i konezervatorskim uslovima za ovaj lokalitet, koje je izdalo Ministarstvo kulture.

Premda su dobili saglasnost Vlade  u julu,  pripremne radove nisu željeli da počnu tokom ljeta da ne bi ometali pristup turistima i posjetiocima, kazala je savjetnik za odnose sa javnošću kompanije OHM Mamula Montenegro Dragana Bećirović:

-Uoči i tokom sezone, očistili smo kompletnu lokaciju i postavili infotable radi bezbjednijeg boravka posjetilaca. Tokom jula su počele aktivnosti na izradi konzervatorsko-restauratorskog projekta, identifikovano je preko pet kubnih metara  kamena i ostalog devastiranog materijala sa prvobitnog autrougarskog utvrđenja. Posebna pažnja je posvećena kamenom materijalu koji je pripadao djelovima tvrđave koji su u prošlosti razgrađeni i porušeni i koji će restauratorskim radovima biti vraćeni na svoje prvobitno mjesto,“ kazala je Bećirović.

[image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/10/ya-mamulu-2.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

 

Planirani radovi podrazumijevaju i uklanjanje naknadno sagrađenih segmenata objekta koji nemaju istorijsku vrijednost, skladištenje i sakupljanje elemenata konstrukcije i kamene plastike koja će biti naknadno ugrađena na odgovarajućim pozicijama na objektu, uklanjanje zemljanog  nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena, izgradnju i instalaciju autonomnog gradilišnog elektro i vodovodnog napajanja, lociranje i pripremu privremene deponije građevinskog otpada i slično.

Rekonstrukcija tvrđave Mamula i ostrva je planirana u skladu sa konzervatorskim uslovima i utvrđenim standardima  zaštite životne sredine, uz maksimalno očuvanje tradicionalne fizionomije predjela i postojeće organizacije prostora.

Planom restauracije i konzervacijom dobiće se „boutique“ hotel&spa visoke klase sa 30 soba, memorijalni muzej, četiri ugostiteljska objekta, prodavnica, bazeni, klub za vodene sportove na nemotorni pogon. Pristup lokaciji će ostati slobodan.

Globalni lider u razvoju integrisanih turističkih destinacija, švajcarski Orascom Development Holding, koji u Tivtu razvija projekat Luštica Bay, vrijedan 1,1 milijardu eura, sklopio je ugovor o zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula na 49 godina. Posredstvom svoje kompanije u Crnoj Gori, OHM Mamula Montenegro, Orascom planira da obnovi ostrvo i tvrđavu Mamula poštujući pejzaž i arhitekturu i obezbjeđujući zaštitu istorijske vrijednosti lokacije.

Ostavite Vaš komentar

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com