DruštvoIzdvojeno

KO I ŠTA GRADI NA PONTI VESLO?

Intenzivna gradnja na Ponti Veslo na  Luštici  i fotografije objavljene na društvenim mrežama izazvale su  revolt brojnih Novljana, a novinari su pokušali da saznaju o kakvom je projektu riječ, ko i šta gradi. Planska dokumentacija koja pokriva Pontu veslo ne postoji na zvaničnom  sajtu Opštine Herceg Novi. Na sajtu resornog Ministarstva stoji   da je  Opština Herceg Novi radila Lokalnu studiju lokacije Uvala veslo, koju je 28.juna 2018.godine, predala Ministarstvu održivog razvoja i turizma na reviziju. Dokument nije dobio potrebne saglasnosti.

Marina Sekulić, načelnica hercegnovskog Sekretarijata za za prostorno planiranje i izgradnju  objasnila je, da je izrada Lokalne studije lokacije (LSL) Uvala Veslo pokrenuta  donošenjem Odluke o izradi plana, 2014. godine na zahtjev zaintersovanih korisnika prostora. Dodala je, da je uporedo sa Odlukom o izradi plana, donijeta  i Odluka o izradi studije procjene uticaja na životnu sredinu, te da je  sprovedeno anketiranje zainteresovanih korisnika prostora u trajanju od 15 dana, od 24.marta do 7. aprila 2014. godine.

– Uprava za javne nabavke sprovela je postupak javne nabavke šoping metodom za potrebe odabira Obrađivača plana i izvještaja (obrađivač plana je doo „MA Consulting“ iz Podgorice, i obrađivač izvještaja doo „Verdeprojekt“ iz Podgorice). Pribavljeni su podaci, predlozi, mišljenja za potrebe izrade plana i isti dostavljeni navedenim obrađivačima. Izrada plana je 2016. godine zastala iz razloga što je Prostorni plan opštine Herceg Novi stavljen van snage. Donošenjem novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata oktobra 2017. godine nastavljena je procedura izrade plana. Prema mišljenju MORT-a, Nacrt plana je bilo neophodno korigovati. U međuvremenu je izrađena Studija kulturnih dobara za zahvat LSL Uvale Veslo.  Na kraju, po sili zakona, shodno čl. 217 novog Zakona – 31.12.2018, obustavljena je izrada ovog planskog dokumneta, navela je Sekulić.

Načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, Marija Andrić objasnila je da su obišli teren  18.marta ove godine. Konstatovali su izvođenje građevinskih radova, a zapisnik sa terena i foto dokumentaciju, koji su sačinjeni na licu mjesta, proslijedili su Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odnosno nadležnim inspekcijama na dalje postupanje.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com