Savjet

Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI O ŽALBI NVO “KARAĐORĐE” IZ HERCEG NOVOG

Na osnovu čl. 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: Statut), a u vezi sa Žalbom NVO „Karađorđe“, br. 03-57/18 od 19.11.2018. godine, Savjet JRDS RTHN je na sjednici održanoj 30.11.2018. godine donio sledeću: O D L U K U PRIHVATA SE žalba NVO „Karađorđe“ iz Herceg Novog OBAVEZUJE SE računovodstvena služba JRDS RTHN da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava NVO „Karađorđe“. JRDS RTHN je dužna da u centralnoj informativnoj emisiji „Hronika dana“ objavi informaciju o ovoj Odluci. Ova Odluka će se objaviti na sajtu...
Savjet

ZAKLJUČAK SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 28 st. 1 i 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, a u vezi s Odlukom br. 01-59/18 od 30. novembra 2018. godine, Savjet JRDS RTHN donosi: Z A K LJ U Č A K Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, kao organ upravljanja lokalnog javnog emitera, odbija da učestvuje u ad hoc projektima čija realizacija se sprovodi bez jasne vizije i projektne dokumentacije. Savjet JRDS RTHN je odlukama iz septembra i oktobra 2018. godine pokrenuo proceduru prikupljanja podataka povodom pokretanja...
Savjet

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 21 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: osnivački akt) i čl. 29 Statuta JRDS RTHN, Savjet JRDS RTHN na sjednici održanoj dana 30. novembra 2018. godine donosi: O D L U K U Član 1 Ovom Odlukom stavljaju se van pravne snage Odluka Savjeta br. 01-41/18 od 28.09.2018. godine, akt Savjeta br. 01-48/18 od 15.10.2018. godine i Odluka Savjeta 01-52/18 od 22.10.2018. godine. Član 2 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu www.radiohercegnovi.net, u...
Savjet

Dokumenta

Rjesenje Upravnog suda i Odluka Savjeta o stavljanju spornih od Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj JRDS RTHN za 2018.god...
DruštvoSavjet

POSLEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA SAVJETA RADIO HERCEG NOVOG – GODINA PROMJENA I USPJEHA

Savjet JRDS RTHN danas je održao posljednju sjednicu u 2016. godini i sumirao rezultate svog rada. - Godinu na izmaku obilježilo je usaglašavanje funkcionisanja našeg lokalnog javnog emitera sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori. Izmijenjen je Osnivački akt, donešen Statut i promijenjeni su podaci u Centralnom registru privrednih subjekata, raspisan konkurs za izbor direktora te prekinuto višedecenijsko vd stanje, rekao je predsjednik Savjeta Vuk Vuković. Direktorka Dubravka Perović posebno ističe nagrade i priznanja te optvorenost Radio Herceg Novog za kolege, saradnike i slušaoce....
DruštvoSavjet

SAVJET JRDS RT HERCEG NOVI: HITNO OTKLONITI PROPUSTE NA KOJE JE UKAZAO NEZAVISNI REVIZOR

Savjet JRDS RT Herceg Novi usvojio je Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2015. godinu i na osnovu toga naložio direktorki ove medijske kuće da otkloni sve propuste na koje je ukazao nezavisni revizor. Prema nalazu „ERC System“ doo iz Herceg Novog, finansijski izvještaji, po svim materijalno značajnim pitanjima, ne prikazuju instinito i objektivno finansijski položaj javnog servisa 31. decembra 2015. godine, niti rezultate poslovanja za tu godinu.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com