Turizam

JP MORSKO DOBRO: ZAKUPCI SE MORAJU PRIDRŽAVATI PRAVILA O BEZBJEDNOSTI NA KUPALIŠTIMA

U glavnoj sezoni učestale su primjedbe turista i domaćih da se ne poštuju pravila o korišćenju zakupljenih plaža. Zakupac je obavezan da obezbijedni 50 odsto prostora koji nije pokriven mobilijarom. Kontrolor iz Morskog dobra opominje, dok je za  uklanjanje mobilijara i eventualno kažnjavanje nesavjesnih zakupaca nadležna lokalna komunalna policija.

Prema riječima PR menadžerke u Javnom preduzeću Morsko dobro Ivane Lazović, aktivnosti ovog preduzeća su usmjerene na kontrolu, sagledavanje situacije na terenu, pažnju kako bi turisti i mještani bezbijedno uživali u moru i suncu.

-Javno preduzeća za upravljanje morskim dobrom, kroz ugovore sa zakupcima, striktno postavlja uslove – primjenjujući  Pravilnik o bezbjednosti na kupalištima, koji moraju da poštuju. Propisano je da na svakih 100 metara mora postojati  spasilačka kula sa jednim ili više spaosioca. Između kula, na 50 metara obavezno je da se nalazi spasilački info – punkt, gdje se kupač može obratiti ukoliko im je potrebna informacija ili pomoć. Spasioci posjeduju ovogodišnju licencu spasilaštva na vodi Crvenog Krsta Crne Gore, navela  je Lazović.

Ona je podsjetila da su prije nekoliko dana apelovali na mještane i goste, da  vode računa o bezbjednosti na plaži i ulasku u vodu,  posebno  na neuređenim dijelovima obale, gdje kupališta nisu organizovana.

-Na svih 400 plaža sa kojima su sklopljeni ugovori o zakupu, postoje spasilačke službe sa transparentnim naznakama i postavljenom signalizacijom i razglasom.  Kupači se mogu dodatno informisati kod spasilačke službe o uslovima za ulazak u more. Ukoliko je postavljena crvena zastavica zabranjeno je kupanje, žuta je upozorenje za ograničeno kupanje koje nosi određeni rizik, a  zelena zastavica označava da je dozvoljeno kupanje, objasnila je Ivana Lazović.

Zakupci plaža su shodno istom Pravilniku, koji reguliše i bezbjednost na plažama, između ostalog, dužni su da kupališta organizuju na način da preko 50 odsto prostora ne smije biti pokrivreno mobilijarom.

-U špici turističke sezone dobijama određeni broj primjedbi mještana i turista, a što konstatuju i naši kontrolori , da se na  određenim lokacijama krše  pravila. Trudimo se da opomeno zakupca, da ukloni višak mobilijara. Ukoliko to ne učini, prijavljujemo nadležnim lokalnim komunalnim inspekcijama. Turisti i građani trebaju da znaju da lokalna komunalna inspekcija ima ingerencije u zoni morskog dobra da ovakve situacije rješavaju i čak nadležnost da kažnjavaju nesavjesne zakupce.

Apeluju na građane i turiste da ometanje slobodnog korišćenja morskog dobra u državnoj svojini ili bilo koju drugu nelegularnost prijave opštinskoj službi komunalne policije, na turistički telefon broj: 080 00 1300 ili državnim inspekcijama.

Kontrolori ovog javnog preduzeća  prilikom uočene neregularnosti na terenu sačine službenu zabilješku. Zbog nemogućnosti Morskog dobra da u upravnom postupku kazni zakupca, zabilješku proslijeđuju opštinskoj  komunalnoj policiji ili državnim inspekcijama.

Po pitanju  neregularnosti  na  pristaništima i pontama, u Morskom dobru – posebno su akcentovali situaciju u  Bokokotrskom  zalivu.

-Svaki dio obale mora biti dostupan. Postoje određena pontonska kupališta, koje je Morsko dobro izdalo u zakup i na njima mora da stoje informativne table i da se poštuju pravila, potvrdila je Lazović.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prati kvalitet morske vode od 1992. godine.

-Kada uzmemo presjek analiza, rezultati koje dobijamo recimo ove i prošlih godina, govore da se  generalno gledano, kvalitet morske vode na Crnogorskom primorju u znatnoj mjeri popravio. Ovome sigurno doprinosi izgradnja savremenih kanalizacionih sistema na primorju, a posebno što u nekim gradovima postoje postorjenja za prečišćavanje otpadnih voda, smatra Ivana Lazović.

U  petnaestodnevnim intervalima u 2018. godini bilo je pet mjerenja koje je sproveo  Institut za biologiju mora.

-Mjerenja su pokazala, a posebno ovo posljednje prije nekoliko dana, da je  voda na 97 odsto kupališta odličnog ili K1 kvaliteta, dok je na 3 odsto K2 ili zadovoljavajućeg kvaliteta, što potvrđuje da je i ove godine morska voda sanitarno ispravna i potpuno bezbijedna za kupanje i rekreaciju, kazala je PR menadžerka Morskog dobra, očekujući da će se ovaj trend poboljšanja kvaliteta morske vode nastaviti i, ako je moguće pored ovih rezultata, biti još bolji.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com