DruštvoEkonomijaIzdvojeno

JOŠ TRAJE TENDERSKI POSTUPAK ZA II FAZU SANACIJE POTKOPA U MOJDEŽU – INFORMIŠU IZ DIREKCIJE JAVNIH RADOVA

Mještani Mojdeža i ove jeseni, pred sezonu kiša, strahuju od pokretanja novog klizišta. Očekivali su da će biti nastavljeni radovi na sanaciji hidrotehničkog tunela Potkop koje je Direkcija javnih radova organizovala prije dvije godine. Međutim, neizvjesno je kada će biti nastavljena druga faza sanacije Potkopa.
Radnici firme “Bi Kod” iz Podgorice su 2014/2015 godine obavili sanaciju i prokopali 197 metara starog Potkopa . Kada su obustavili radove preostalo je svega 20 metara do spajanja sa prvom stjenskom masom na 360 metru tunela, što je osnovni uslov za sanaciju klizišta u Mojdežu.
Radovi na sanaciji nisu nastavljeni kako se očekivalo i kako su direktori Direkcije koji su dolazili u Mojdež najavljivali u protekle dvije sezone. Radio Herceg-Novi se obratio nadležnim u Direkciji javnih radova da odgovore u kojoj je fazi projekat sanacije hidrotehničkog tunela Potkop u Mojdežu, da li su investicionim aktivnostima predvidjeli spajanje novog sa starim Potkopom kao i nastavak čišćenja starog hidrotehničkog tunela?
Iz Direkcije su odgovorili:
Direkcija javnih radova je u 2014.godini preuzela od Ministarstva ekonomije projektnu i drugu tehničku dokumentaciju, imajući u vidu da je Kapitalnim budžetom za 2014.godinu Direkcija javnih radova bila zadužena za realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije hidrotehničkog tunela u Mojdežu. Planirano je da se sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu odvija kroz dvije faze.
Radovi prve faze sanacije i rekonstrukcije podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju na potezu od ulaznog portala do prespajanja sa postojećim tunelom, u dužini cca 350 m. Radovi se odnose na tunelski iskop, podgradu, odvodnju tunela i sanaciju ulaznog portala tunela. Radovi su otpočeli u junu 2014.godine, a uspješno okončani u oktobru 2015.godine. Vrijednost izvedenih radova je 852.593,48 €.
Projektnu dokumentaciju za prvu fazu radova izradila je firma „Geo T“ doo iz Podgorice, a revident projektne dokumentacije je „Grad Dark“ doo iz Podgorice.
Radovi druge faze odnose se na sanaciju i rekonstrukciju postojećeg hidrotehničkog tunela na potezu od 0+350- 0+670 metara. Da bi se imao uvid u zatečeno stanje postojećeg tunela na ovom potezu i pristupilo izradi projektne dokumentacije druge faze potrebno je isti u nastavku očistiti od nanešenog materijala, proširiti i podgraditi u dužini cca 40 m. Za ove radove raspisano je javno nadmetanje početkom 2016.godine, izabran najpovoljniji ponuđač, ali je zbog žalbene procedure tenderski postupak još u toku.
Procijenjena vrijednost ovih radova je 286.000,00 €, a rok za završetak radova je 70 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi se mogu izvoditi u sušnom periodu, kada je nivo podzemnih voda u tunelu najniži, saopšteno je iz Direkcije javnih radova.
Podsjećamo, Mojdežani od pokretanja klizišta 28. februara 2004. godine, strahuju od eventulno nove katastrofe, s obzirom da tlo ne miruje i da se pojavljuju nove pukotine na kućama i imanjima. Podsjećamo, da su tom prilikom stradale kuće i imanja Porobića i Vilova, maslinjaci, urušen put i oštećena infrastruktura sela.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com