Društvo

JOŠ SE ISPITUJU RAZLOZI ZA UVOĐENJE STEČAJA U MELJINE KOMPLEKSU

Direktorica kompanije Meljine kompleks Olivera Elez- Mihajlović vratila je 19 hiljada eura koje su joj uplaćene na račun duga za zarade zbog kojeg je predložila otvaranje stečaja u ovoj kompaniji -piše Pobjeda. Ostajući i dalje pri istom prijedlogu na ročištu za ispitivanje razloga za otvaranje stečaja, Elez-Mihajlović je kazala da ne prihvata ovakav način izmirenja duga, jer je nezakonit. Imajući u vidu da se ovaj iznos odnosi na bruto zarade, ukazuje da ne postoji zakonsko pravo da ona sama plati Poreskoj upravi poreze i doprinose na njenu platu.

Ovaj novac uplatila je kompanija Atlas invest u skladu sa odlukom osnivača Duška Kneževića, koji je, kako je naveo njihov advokat Milovan Milošević, krajnji vlasnik Meljine kompleksa, u čemu se ogleda njegov pravni interes za ovu uplatu. Milošević je kazao da je njegova namjera bila da se na jučerašnjem ročištu sa Elez-Mihajlović potpišu ugovor o pristupu dugu, koji bi po zakonu, trebalo da bude zaključen između Atlas investa koji je dug platio i nje, kako bi imala pravni osnov da primi ovaj novac.

-Međutim, kako je vratila novac, ponovo je nedvosmisleno pokazala da njena namjera nije da naplati svoja potraživanja, već da Meljine kompleks uvuče u stečaj – kazao je Milošević i dodao da je odbijanjem novca Elez- Mihajlović kao predlagač pala u docnju, čime otpadaju razlozi za otvaranje stečaja jer nema dospjelog potraživanja. Privremeni stečajni upravnik Saša Zejak dovodi u pitanje pravni interes Atlas investa da preuzme dug stečajnog dužnika tražeći od advokata Miloševića dokaze da je Duško Knežević vlasnik Meljine kompleksa. On je dodao da padanje u docnju u ovom slučaju ne oslobađa Meljine kompleks obaveza za pripadajuće poreze i doprinose na zarade, pa bi se eventualnim otpisivanjem potraživanja predlagača nezakonito otpisala i potraživanja Poreske uprave. Sutkinja Milica Vlahović je insistirala da Zejak sačini izvještaj o navedenom transferu novca, te naložila advokatu Miloševiću da dostavi odluku na osnovu koje je novac uplaćen. Tek tada će, smatra sutkinja, biti utvrđene sve činjenice koje su od značaja kako bi, poslije tri ukidna rješenja Apelacionog suda kojima je sudija Blažo Jovanić otvarao stečaj, utvrdila da li postoje razlozi da i četvrti put bude otvoren stečaj u kompaniji Meljine kompleks koja upravlja Vojnom bolnicom Meljine. Iduće ročište zakazano je za 9. jul.

Na prošlom ročištu advokat Atlas investa Milošević je kazao da je Elez- Mihajlović, kao bivša direktorica Meljine kompleksa, trebalo da zna da je vrijednost imovine sto puta veća od dugova, te da s obzirom na to da nije pokušala da se naplati iz imovine vrijedne 50 miliona eura, nije ni bilo osnova za pokretanje stečaja. Zbog toga je, kako navodi, podnijeta krivična prijava protiv nje.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com