Društvo

JEREJ ZORAN MILJANIĆ: BOŽIĆ JE PRAZNIK MIRA, PRAŠTANJA I LJUBAVI

Božićnu poruku u ime sveštenstva crkvene Opštine Hercegnovske uputio je jerej Zoran Miljanić:

– Božić je jedna od zagonetki za ljudski um , sam događaj  Jevanđeljski. O Božiću nije lako zboriti,  jer je to Tajna Boga i Čovjeka. Bogoslužbene knjige kažu da je  u prazniku  sabrana sva kategorija vremena – prošlost i centralni događaj i ono što sleduje za time.

Himnografi pjevaju  o Bogu na tajanstven način. Himnografi opisuju Njega kao onoga,  koji je nama  postao dostupan, iako je po  prirodi nedostupan. Takođe imamo momente, gdje se govori o gradovima  poput Jerusalima, Vitlejema, Gori Sionskoj, gdje himnograf govori da se vesele sva ta mjesta judejska, jer dolazi  Onaj, koji je ostvarenje svih  tih proročanstava, koja su se dogodila u tim mjestima. I  samim tim i  Jerusalim i Sion postaju simbol svijeta  u kojem se rađa Bog.

S druge  strane u doksologiji,  gdje se govori o Presvetoj Djevi , himnograf  je  opisuje,  kao osobu koja je, takođe, tajanstvena – o tome  kako je na  tajanstveni način mogla da nosi onoga , koji je stvorio svu tvar, koji će da se rodi i koji će da spasi sav ljudski rod. Sama himnologija  Bogosluženja nama  predočava činjenicu da  se radi o Bogu , koji se ovaplotio  među ljudima i postao čovjek. Postao je sa određenim ciljem da spasi naš mali rod. Isto to možemo da pronađemo u još jednoj himni , da se Hristovim rođenjem , otkrilo proroštvo, svjetlost blagodati zasjala, istina nam se pojavila , a iznad svega otkrivena je i zagonetka i sjenka je raskrivena i otvorena su vrata raja. I na kraju himnograf završava: “Veseli se zbog  toga Adame!”.

Adam su svi mi, pojedinici, svaki čovjek pojedinačno. Mi moramo da  shvatimo jednu duboku  hrišćansku  poruku, da je Hristos rođen za svakog od nas pojedinačno, da bi sve nas pojedinačno spasio. I samo u tom kontekstu, možemo da kažemo  da je on rođen i stradao zbog nas , bio raspet za nas i  vaskrsao zbog nas i  da smo mi pojedinci, za koje je on to učinio. Samo u tom kontekstu možemo da govorimo o čovječanstvu kao cjelini…

Himnograf pominje svakog od nas pojedinačno šta se s nama desilo, da smo pali otuđili se i da svi problemi , koji se dešavaju sa nama, generalno proizilaze iz te zatvorenosti. Zato je bilo potrebno da dođe Bog, da se rodi među nama, da bi nas zbližio i to je poruka Ljubavi.

Poruka Božija sa neba, da je  Bog svoju ljubav  izrazio u  Hristu, ovaplotila se i  rođena je u svijetu – Ljubav Božija – to je Hristos, da bi nas ljude rastavljene, na neki način  zbližio  i zato se kaže u himnama, da je Tajna Božića –  iznad razuma i poziva nas pojedinačno da mijenjajući se i mijenjajući svoje živote, možemo da uskočimo u tu nadrazumnu Tajnu.  Kao što je Božić postao žrtva za nas ovaplotivši se  i žrtvovao se za nas ,na isti način  i mi moramo da postupimo  da bismo bili slični njemu…..

Da, poruka je Božića da nam je Bog povjeren , da moramo i trebamo da ga sačuvamo! Poruka Božića je u suštini poruka Božije ljubavi čovjeku, da nam je  Bog povjerio svoga Sina, na taj način što ga jedino možemo očuvati je taj  što ćemo druge ljubiti, istom ljubavlju koja nam je povjerena…

Praznik kao praznik, nije samo jedna simbolika,  u suštini predstavlja smisao svog našeg vremena, koje smo donijeli i prinijeli u Crkvu. Praznik je realni događaj Bogoprisustva i Crkva u sebi nosi tu tajnu rješenja ljudskih problema, a samo u onom smislu , koliko se ljudska sloboda otvara ka tome, a pričešće je  glavni momenat.

Pozivamo  naše sugrađane da  uzmu udjela u prazniku, da dođu i  da  razmisle o svom životu, o ljubavi prema bližnjima, da se svi zajedno , na radosti bogosluženja,  pričestimo u slavu Bogomladenca, koji nam je dat i povjeren od strane Božanske ljubavi.

Praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista  je praznik mira, ljubavi i praštanja i  simbolično se oglašava pozdravom „Slava na visini Bogu. Na Zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mirbožiji, Hristos se

rodi!“ .

Taj momenat je iz  Jevanđelja, iz himne izvučen.Šta smo mi prinijeli Bogomladencu,  kada je povjeren nama od strane Boga Oca?

Zemlja mu je prinijela  pećinu, nebo podarilo zvijezdu, ljudski razum mu je podario mudrace, na neki način sva zemlja i tvorevina odgovorila Bogu , koji pristupa  i nosi svoj Mir!  Zato je pristup  Jevanđelja

Mir Vama! Taj mir je potreban  da preuzmemo jedan oblik podviga, da  usavršavamo Ljubav prema bližnjima – to je put. Kao hrišćani smo obavezni da se ponašimo u skladu sa Hristovim  zapovjestima ,odnosno, da učinimo mnogo više od toga,  što  moral zapovijeda a to jeste  da ljubimo. Samo  to može da nas na neki  način uznese i da nam podari mir, poručio  je jerej Zoran Miljanić uz radostan pozdrav: Mir Božiji,  Hristos se rodi, Vaistinu se rodi!

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com