Društvo

JAVNOM  RASPRAVOM DO  KVALITETNOG PROGRAMSKOG SADRŽAJA

Izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje javnih usluga i finansiranje javnih emitera, bila je tema današnjeg sastanka u Podgorici rukovodstva Agencije za elektronske medije i Ministarstva kulture-Direktorata za medije sa direktorima lokalnih radio televizija, predstavnicom nacionalnog javnog servisa, predsjednicima Savjeta i malobrojnim predstavnicima Opština .

Iako je primjena izmjena i dopuna, pomenutog Zakona, na snazi od 1.septembra, tek nekoliko radio televizija pristupilo je izradi dokumenta  koji podrazumijeva da jedinica lokalne samouprave i javni emiter ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi korišćenja budžetskih sredstava koja moraju biti definisana  tim dokumentom.

Na sastanku se čulo da nijesu svi javni emiteri pristupili izradi Ugovora , pa su u Agenciji zabrinuti za njihovo finansiranje u narednom periodu što može uticati i na opstanak. U RTV Budva nemaju Savjet.  Radio Rožaje i Radio Ulcinj su u sličnoj situaciji što otežava izradu strateškog dokumenta, ako se zna da Ugovor priprema direktor a usvaja Savjet i tek nakon toga programski sadržaji idu na javnu raspravu.

Od direktora RT Pljevlja čulo se da Savjet te kuće radi, ali da oni koji odlučuju nijesu upisani u Centralni registar privrednih subjekata, već ljudi iz ranijeg saziva. U toj kući već dugo imaju problem sa neisplaćenim zaradama, što za posljedicu ima i neuplaćene poreze i doprinose.

Radio difuzni centar je  Radio Ulcinju , zbog duga , koji Ugovorom sa njima plaća Osnivač – ugasio signal.

Od predstavnice Nacionalnog javnog servisa čulo se da je njihov dokument programskih sadržaja na Javnoj raspravi, a da su pri izradi koristili iskustvo HRT-a. Najzahtjevnija stavka im je, kažu, digitalizacija, što će biti vrlo bitno i za lokalne televizije.

Kako se direktori  lokalnih javnih emitera ne sastaju često sa rukovodstvom Agencije za elektronske medije i predstavnicima Direktorata za medije, skup je bio prilika da se  čuju i drugi problemi.

Nije zanemarljiv broj emitera koji nema izvještaje nezavisnog revizora za minule dvije godine, ali ni dokumenta bez kojih rad nije moguć, kao što su Izvještaj o radu i finansijski izvještaj. Iz Agencije su u više navrata tražili da se dostave ta dokumenta, što je učinio manji  broj direktora. Pojedini su se sporili da li ih uopšte treba dostavljati Agenciji, što je direktor te ustanove i objasnio.

– Nije obaveza da nam dostavljate Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj, ali je naša namjera bila da Vam pomognemo i prevaziđete prepreke ukoliko ih ima. Veći problem, od nedostavljanja izvještaja je što većina emitera nema Izvještaj nezavisnog revizora, čime dovodi u pitanje opstanak i moguće sankcije, jer uskoro slijede kontrole – rekao je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić, koji je pozvao direkore lokalnih emitera da sarađuju sa lokalnom upravom, naročito u gradovima gdje lokalni mediji nemaju Savjet koji na osnovu konkursa imenuje Opština, a procedura izbora zahtjeva duži period.

MEDIJI U BOKI AŽURNI

Mediji iz Boke su ažurni u ispunjavanju obaveza,  ocijenjeno je na sastanku, pa su sve tri radio stanice predale tražena dokumenta, i pripremile tekst Ugovora na osnovu izmjena i dopuna Zakona o medijima.

Izvršna direktorica naše medijske kuće Dubravka  Perović predstavila je trogodišnji  Proramski sadržaj koji se nalazi na Javnoj raspravi ,  te objasnila da je u saradnji sa Savjetom, za 18 mjeseci pripremila brojna dokumenta koja su nedostajala, počevši od osnovnog – preregistracije u DOO i upisa u Centralni registar privrednih subjekata, a konačno je, nakon više od decenije Radio Herceg Novi izašao iz v.d. stanja.

Da je značaj naše mediske kuće važan, ne samo nama koji radimo u njoj, već i osnivaču, potvrdilo je  prisustvo sekretarke za kulturu Ane Zambelić Pištalo. Za razliku od susjednih Opština , ona je pored brojnih obaveza , sastanak u Agenciji postavila kao prioritet.

Još jednom podsjećamo građane da Programski sadržaji naše kuće, za perod od tri godine, mogu pogledati na sajtu www.radiohercegnovi.net, te lično ili mejlom uputiti predloge i sugestije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com