DRUŠTVOIzdvojeno

IZRADA PUP-A PO PLANU

U okviru izrade nacrta Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg Novi, Agencija za izgradnju i razvoj organizovaće naredne sedmice drugu, od ukupno planirane tri radionice. Direktor Agencije Nikša Grgurević kaže da dosadašnje aktivnosti teku planiranom dinamikom i da stručni tim ima veoma odgovoran pristup poslu.

-Od momenta pristupanja izradi PUP-a  Agencija je završila 15 tematskih sveski i baznih studija u kojima je analizirano postojeće stanje. Održana je jedna radionica na temu “Prostorni razvojni problemi u opštini Herceg Novi”  i realizovane su dvije on line ankete, jedna za opštu informisanost a druga o energetskoj efikasnosti koja je još u toku. Anketa je dostupna na sajtu Agencije i Opštine, pa je tako obezbjeđeno  aktivno učešće javnosti u toku cijelog postupka. Već za narednu sedmicu planirana je i druga radionica, o kojoj će građani biti blagovremeno informisani. U narednim nedeljama predviđeni su i sastanci savjeta za infrastrukturu i ekonomski razvoj i turizam, kao nezavisnih tijela koji bi trebalo da pruže smjernice u izboru konačnog scenarija-kazao je Grgurević. [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2017/01/niksa-Grgurevic.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”] Objašnjava  da su prilikom analize postojećeg stanja razmatrana tri scenarija razvoja grada i da je  izabran jedan koji će biti dodatno definisan na sastancima savjeta. Nakon toga će  pristupiti generalnim urbanističkim razradama za Igalo, Herceg Novi, Zeleniku i Bijelu.

-Sve ide kako je planirano. Imamo male zastoje zbog birokratskih barijera i kašnjenja u pružanju informacija od strane pojedinih lokalnih i državnih institucija ali to je sve u granicama dogovorenog i planiranog, pa ne očekujem da će biti nekih većih problema-zaključio je Grgurević.

Podsjećamo, odluku o izradi PUP-a donijela je SO Herceg Novi  u junu prošle godine. Riječ je o planskom  dokumentu koji obrađuje cjelokupnu teritoriju Opštine i određuje ciljeve i mjere prostornog i urbanističkog razvoja ovog područja do 2030. godine. Osnovni ciljevi kojima će se težiti u definisanju planskog rješenja su: uravnotežen socio-ekonomski razvoj, unaprijeđenje kvaliteta života, odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštita životne sredine i racionalno korišćenje prostora.

Na projektu je pored administrativnih resursa koji su zaposleni u Agenciji angažovan veći broj  spoljnih saradnika, tačnije  11 doktora nauka i tri magistra. Svi su eksperti za oblasti koje su zahtjevane projektnim zadatkom.

Rok za izradu nacrta PUP-a je godina.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com