Društvo

INICIJALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA OPŠTINE HERCEG NOVI I NACIONALNE ASOCIJACIJE KANCELARIJA ZA MLADE SRBIJE: PROJEKTIMA POVEZATI MLADE U REGIONU

Mladi u regionu treba da budu povezani kroz različite projekte i u tome je od posebnog značaja saradnja lokalnih uprava, poručeno je sa inicijalnog sastanka predstavnika Opštine Herceg Novi sa predsjednikom Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade u Srbiji i koordinatorom kancelarije za mlade Opštine Ivanjica, Ivanom Stamenićem i mladim volonterima.

Stamenić je kazao da su spremni na saradnju i razmjenu iskustava sa svima koji imaju cilj da sprovode kvalitetnu omladinsku politiku na lokalnom nivou. Kako je dodao, Ivanjica je prepoznata kao primjer dobre prakse kada su u pitanju opštine u Srbiji i žele da razvijaju partnerstvo sa gradovima regiona, radi zajedničke saradnje na projektima koji su usmjereni na mlade.

Potpredsjednica Skupštine opštine Dragana Stanišić i predstavnice Sekretarijata za kulturu i obrazovanje upoznale su goste sa usvojenom Strategijom za mlade Opštine Herceg Novi, na njoj zasnovanim Akcionim planom i brojnim aktivnostima koje su realizovane u skladu sa ovim, krovnim dokumentima. Osim toga, istakle su da Herceg Novi ima odličnu saradnju sa nevladinim sektorom, koji je važan faktor u kreiranju sadržaja za mlade.

Učesnici sastanka saglasili su se da je saradnja treba da se razvija u pravcu kreiranja projekata koji se tiču volonterizma, podsticanja zapošljavanja, podrške mladim talentima, informisanja i edukacije, te aktivnog uključivanja mladih u život zajednice i rad sa mladima iz osjetljivih grupa. Zaključak je da zajednički rad, razmjena dobrih praksi i iskustava zasigurno može doprinijeti razvoju lokalnih omladinskih politika, te u krajnjem uticati na poboljšanje kvaliteta života mladih ljudi i obogaćivanje njihovih iskustava.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com