EkonomijaTurizam

INFORMACIJA O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA JP MORSKO DOBRO – NAJVIŠE INVESTICIJA U OPŠTINI HERCEG  NOVI

Javno preduzeće Morsko dobro je na osnovu dugoročnog zakupa obale, uz  saglasnost Vlade Crne Gore i kroz tenderske postupke, od 2014. do 2018. godine zaključilo najviše ugovora sa Opštinom Herceg Novi.

Od 25 dugoročnih ugovora iz ove grupe, 21 čine ugovori koji imaju za cilj realizaciju projekata izgradnje novih kupališta, od čega je 16 zaključeno za lokacije u Opštini Herceg Novi, kao rezultat problema nedostatka plažnih površina i kupališta u ovoj Opštini i izraženog interesovanje investitora za realizaciju  projekata, navedeno je u Informaciji ovog preduzeća, koja je nedavno razmatrana u Vladi Crne Gore. U strukturi investicija jedino pristanište predviđeno je u Herceg  Novom, kao  marina i privezište.

Ukupna procijenjena vrijednost trajnih ulaganja na crnogorskoj obali, prema zaključenim ugovorima, iznosi 17 309 615 eura, dok je trenutna vrijednost realizovanih ulaganja procijenjena na 8 212 685 eura. Najveći procenat ulaganja čini projekat izgradnje Marine u Meljinama na lokaciji Lazeret u opštini Herceg Novi.

Predstavljena je visina ulaganja i struktura izgradnje na zakupljenim plažama, pored ostalih, u Opštini Herceg Novi:

Ugovorom o korišćenju morskog dobra zaključenim 08. juna 2015.god. predmet ugovora  u Kumboru, neizgrađene obale sa istočne strane Kraljevog mula, u dužini od 40 m dužine / površine 80 m2, korisnika “Dabižinović” d.o.o. iz Herceg Novog,   procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 15.445 eura. Trajanje ugovora je 5 godina.

Urađena je tehnička dokumentacija, izdata građevinska dozvola, izgrađena je pješčana plaža površine 40  metara kvadratnih. U toku je postupak pribavljanja upotrebne dozvole.

Ugovor o korišćenju morskog dobra  od 30. mart 2015.godine:

Korisnik “POLITROPUS“ d.o.o. iz Tivta, koga zastupa Roman Denkovzch. Predmet ugovora u Bijeloj, neizgrađena obala na lokalitetu Žager, ispod budućeg turističkog kompleksa, u dužini od 178.00 m/površine 561.00 m². Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja: 350.000 eura. Rok realizacije: 18 mjeseci. Trajanja ugovora: 7 godina. Godišnja naknada: 1,5  eura /m2 – 841,50 eura tokom perioda investiranja.

Realizacija: urađena tehnička dokumentacija, izdata građevinska dozvola,  realizovani radovi u vrijednosti od 450.285 eura sa PDV-om. Izgrađena pješčana plaža površine 1.408  m2 , plus kamenom popločani platio 520 m2.

Napomena:utvrđen zastoj u trajanju ugovora od 01.05.2017. do 30.04.2018.godine , zbog nemogućnosti priključenja izgrađene plaže i pratećeg privremenog objekta na gradsku kanalizacionu infrastrukturu.

Ugovorom od 12.06.2015. godine sa korisnikom: “T & M ELADA”  d.o.o. iz Herceg Novog, predmet ugovora: u Baošićima, neizgrađene obale u dužini od 21m dužine /površine 46 m2, procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 45.550 eura. Trajanje ugovora: 5 godina. Izgrađena je betonska plaža površine 273 metara kvadratnih.

U skladu sa Zaključkom Vlade  Javno preduzeće je početkom 2016 god zaključilo    ugovor  o korišćenju morskog dobra:

Korisnik “B 10“ d.o.o. iz Herceg Novog, koga zastupa Boris Zloković,  predmet ugovora  u Bijeloj, pojas obale u dužini od 43 m dužine/površine 174 m2, ispred hotela u neposrednom zaleđu. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 45.000 eura.  Trajanje ugovora: 10 godina.

Morsko dobro zaključilo Ugovor o korišćenju od 31.03.2017.godine sa kompanijom “CARINE“ d.o.o. iz Podgorice, koga zastupa Čedomir Popović, predmet ugovora  u Bijeloj, obala ispred Hotela „Delfin“, u dužini 128 m/površine 2.186 metara kvadratnih. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 552.199 eura. Trajanje ugovora je na 15 godina. Urađena je  tehnička dokumentacija, realizovani su radovi u vrijednosti od 495.000 eura.  Izgrađena je nova plaža površine 2.850 m2. U toku je postupak dobijanje dozvole, nakon čega se pokreće postupak upisa državne imovine na novoizgrađenoj obali.

Ugovor o korišćenju morskog dobra od  01.09.2016.godine:

Korisnik: “BOJANIĆ COMPANY“ d.o.o. iz Herceg Novog, koga zastupa Miloš Bojanić, predmet ugovora  u Đenovićima, obala u dužini od 86 m /površine 469 m2. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja  iznosi  68.085 eura.  Trajanje ugovora: 15 godina. U toku  je izrada projektne dokumentacije, dostavljen je projekat uređenja obale.

Ugovor o korišćenju morskog dobra od 01.09.2016.godine:

Korisnik Slavko Vavić iz Herceg Novog, predmet ugovora u Kumboru na neuređenoj obali u dužini 71m /površine  291 m2. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja je 215.000 eura. Trajanje ugovora: 15 godina. Korisnik je zatražio zastoj ugovora zbog nemogućnosti realizacije opredijeljenog koncepta.

Ugovor o korišćenju morskog dobra od 05.01.2017. godine:

Korisnik “PAPAGAJ” d.o.o. iz Herceg Novog, koga zastupa Branislav Kočalo kao nosilac zajedničke ponude sa “TOPLA INVEST”  d.o.o. iz Herceg Novog. Predmet ugovora u Đenovićima na granici naselja, neizgrađene obale u dužini od 78m /površine 167 kvadrata. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 100.000 eura.Trajanje ugovora određeno je na15 godina.

 Zaključkom Vlade Crne Gore od 28.07.2016.godine data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća o davanju u zakup morskog dobra za izgradnju luke nautičkog turizma u Herceg Novom za period od 30 godina. Nakon tenderskog postupka Javno preduzeće je zaključilo Ugovor o korišćenju morskog dobra od 14.11.2016. godine sa kompanijom “IMPERIO HOLDINGS LIMITED“ d.o.o. iz Herceg Novog koga zastupa Borisov Gennady, za obalu i akvatorijum u naselju Meljine, ispred hotelskog kompleksa Lazeret, obuhvatajući pojas izgrađene obale ispred kompleksa u dužini od oko 267 m, uključujući pristaniše uz zapadnu granicu kompleksa i dio plaže na istočnoj strani do ograde kompleksa u dužini od 48 metara,odnosno, obala u ukupnoj površini od  2.200 m2 i akvatorijum u zahvatu planirane luke nautičkog turizma površine  oko 39.000 m2.

Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja je 11 miliona 518.277 eura.Rok realizacije pet godina. Trajanja ugovora je 30 godina.

Godišnja naknada: 3 eura/m2 – obale i akvatorijuma 6.600 eura tokom realizacije. Urađena je tehnička dokumentacija, izdata građevinska dozvola. Realizovani su radovi u vrijednosti od 5 miliona 127.357 eura. Rok realizacije radova je 25.03.2019. godine.

Ugovor o korišćenju morskog dobra  od 10.01.2017. godine sa kompanijom “GREEN CLUB” d.o.o. iz Tivta, predmet ugovora u Bijeloj, na lokaciji Žager, dvije postojeće ponte ispod budućeg turističkog kompleksa – ponta u dužini od 15 m /površine 37,5 m2 na istočnom kraju planiranog kupališta i ponta u dužini od 6,5 m1/površine 18.00 m2, na zapadnom kraju planiranog kupališta.

Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 10.000 eura.Trajanje ugovora: 7 godina.

Godišnja naknada: 2 eura/m2 – 111 eura. Ugovorom se kompletira lokacija Žeger, urađena je tehnička dokumentacija, izdata građevinska dozvola. Realizovani su radovi u vrijednosti od 10.285 eura.

Zaključkom Vlade Crne Gore od 08.09.2016.godine data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća o davanju u zakup obale za izgradnju novog kupališta u Bijeloj. Morsko dobro je objavilo Javni poziv za zakup morskog dobra za period od 7 godina u cilju izgradnje luke nautičkog turizma na osnovu koje je zaključen  Ugovor o korišćenju morskog dobra od 10.01.2017. godine.

U skladu sa Zaključkom Vlade od 03. 08. 2017. Javno preduzeće je objavilo Javni poziv za zakup morskog dobra za period od 20 godina u cilju izgradnje novih kupališta na osnovu kojih su zaključena četiri ugovora.

Ugovor o korišćenju morskog dobra  od 12.10. 2017. godine:

Korisnik “TALIJA COMPANY” d.o.o. iz Herceg Novog, koga zastupa Nikola Milić, predmet ugovora u Kamenarima, pojas stjenovite i neuređene prirodne obale uz Jadransku magistralu istočno od Rta Sv.Neđelje, u dužini od   50 metara, u zahvatu UP 3, površine 1.019 metara kvadratnih. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja je 180.000 eura. Rok realizacije 5 godina. Trajanje ugovora 20 godina. Godišnja naknada: 1,10  eura/m2 – 1.120 eura.

Ugovor o korišćenju morskog dobra od 02.10.2017. godine:

Korisnik “TALIJA COMPANY” d.o.o. iz Herceg Novog, koga zastupa Nikola Milić,predmet ugovora  u Kamenarima, hotelsko kupalište u dužini od oko 100 m, u zahvatu UP 2 površine 1.437 m2, ispred hotelskog objekta u zaleđu. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja: 320.000. Rok realizacije: 5 godina, dok je trajanje ugovora određeno na 20 godina.

Godišnja naknada: 1,10 eura/m2 – 4.372 eura, obačunato za plažu i privremeni objekat. Urađena je tehnička dokumentacija, prijavljeni radovi gradnje objekta dana 06.02.2018.god. Realizovana prva faza radova u vrijednosti od 150.000 eura. Završetak  radova planiran je do 31.05.2019.godine.

Ugovor o korišćenju morskog dobra   od 16.01.2018. godine:

Korisnik  “WIN” d.o.o. iz Herceg Novog, predmet ugovora na poluostrvu Luštica u naselju Rose, neuređena obala u uvali Malo Rose,  površine 821 m2. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 320.000 eura. Rok realizacije 5 godina, a trajanje ugovora 20 godina.

Godišnja naknada: 1,10 eura/m2 – 4.372 eura obračunato za plažu i privremeni objekat. U toku je izrada projektne dokumentacije.

Ugovor o korišćenju morskog dobra   od  26.03.2018. godine:

Korisnik  “KONEVA” d.o.o. iz Herceg Novog, predmet ugovora u Baošićima, neuređena obala u dužini od 46,50 m/površine 120m2. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja je 140.000 eura. Rok realizacije: 5 godina.Trajanje ugovora: 20 godina. Godišnja naknada: 1 euro /m2 – 120 eura.

Zaključkom Vlade Crne Gore  od 12.01.2017.godine  data je saglasnost  o davanju u zakup obale za izgradnju novog kupališta u Kamenarima  za period od 7 godina u cilju izgradnje luke nautičkog turizma.

KORISNIK “SEA TRADE” NEMA GRAĐEVNISKU DOZVOLU ZA OBJEKAT U KAMENARIMA

Ugovor o korišćenju morskog dobra od 05.05.2017.godine za korisnika “SEA TRADE”  d.o.o. iz Kotora, predmet ugovora  u naselju Kamenari, pojas neuređene obale, ispred poslovno-stambenog objekta u dužini od 55 m/površine 578 m2, procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi  86.000 eura. Rok realizacije je 36 mjeseci. Trajanje ugovora: 10 godina. Godišnja naknada  1,04 eura/m2 – 600 eura. Izvedeni su radovi bez građevinske dozvole, bez procjene uticaja na životnu sredinu. Podnijete su prijave nadležnim inspekcijskim organima. Upućena je Opomena pred raskid 08.06.2017.godine, za otklanjanje nepravilnosti.

Uprava za inspekcijske poslove-Odsjek za inspekciju turizma donijela je Rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti i izrekao novčanu kaznu. Zbog neotklanjanja raskidnih razloga ugovor o korišćenju morskog dobra raskinut je dana 22.06.2017.godine . Izvršena je naplata bankarske garancije u visini od 8.600 eura.

INFORMACIJA MD O REALIZACIJI DUGOROČNIH  UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA

Zaključkom Vlade Crne od 24.08.2017.god. data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća o davanju u zakup obale za realizaciju druge faze izgrađenog kupališta u Herceg Novom. U skladu sa Zaključkom Javno preduzeće je objavilo Javni poziv za zakup morskog dobra za period od 30 godina u cilju realizacije druge faze izgradnje novog kupališta.

Ugovor o korišćenju morskog dobra od 01.03.2018.godine:

Korisnik: “KRUŠO” d.o.o. iz Herceg Novog, predmet ugovora u naselju Topla, izgrađeno kupalište „Raffaelo“ sa dva izgrađena lukobrana, u dužini obale od 99,61 m. Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja iznosi 760.000 eura. Rok realizacije: 5 godina. Godišnja naknada: 51.150 eura, koja se umanjuje za 30% tokom perioda realizacije trajanja ugovora na 30 godina.

U skladu sa Zaključkom Vlade  od 03. 09. 2015. godine, Javno preduzeće je objavilo Javni poziv za zakup morskog dobra za izgradnju pristaništva u uvali Arza na period od 30 godina, na osnovu koje je zaključen Ugovor o korišćenju morskog dobra  od 27.12. 2016.godine:

Korisnik: „OHM MAMULA MONTENEGRO DSD” iz Tivta, dio stranog akcionarskog društva iz Švajcarske, predmet ugovora: dijelom izgrađena obala na poluostrvu Luštica na lokalitetu Arza, obuhvatajući postojeće pristanište i pojas obale u zaleđu do lokalnog puta prema tvrđavi Arza, površine 1.638 m2 (od čega kopna 742 m2 i akvatorijuma 896 m2 ), sa pripadajućim akva – prostorom.

Procijenjena vrijednost trajnih ulaganja od oko 160.000 eura, procijenjeno trajanje investicije 30 mjeseci od dana zaključenja Ugovora. Trajanje ugovora  30 godina od dana uvođenja u posjed.

Godišnja naknada: 2 eura /m2 za obalu (742m2) i 4 eura/m2 za akvatorijum (896m2), odnosno ukupno 5.068  eura,  na godišnjem nivou za sve godine investicionog perioda.   U toku je izrada projektne dokumentacije i početak radova.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com