Društvo

HERCEGNOVSKI VODOVOD SPREMNIJI ZA OVU SEZONU

U ljetnju turističku sezonu, koja je ove godine po pokazateljima broja gostiju, krenula mjesec dana ranije, preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. ušlo je spremnije nego inače. Tome je pogodovala, kako opšta spremnost preduzeća, naročito tehničkog sektora, ali i drugih koji su prateći tehničkom i neophodni za punu mobilnost i funkcionisanje preduzeća u ovom peridu značajno povećanih aktivnosti u poređenju sa „zimskim“ periodom godine.

S druge strane, prirodni činioci, od kojih je najznačajnija hidrološka situacija, česte kiše u širem arealu, dovele su do punjenja prirodnih rezeravoara, kako podzemene akumulacije Opačica, lokalnih izvorišta i bunara iz kojih mnogi koriste vodu za navodnjavanje bašti, ali i sama kiša omogućila je direktno zalijevanju zelenih površina čime su smanjene potrebe za vodom te vrste, iz sistema snabdijevanja. Činjenica da ove godine nije bilo čišćenja hidrotehničkog tunela HET-a, pa tako ni ukidanja dotoka vode sa Plata i restriktivnog snabdijevanja vodom, Herceg Novom je obezbi jeđeno  kontinualno snabdijevanje vodom u maksimalnoj količini dotoka sa Plata. Na dan 27 juna, sa brojem od 15.000 turista i oko 30.000 domicilnog stanovništva, sistem snabdijevanja vodom Herceg Novog i dalje ima neiskorištene količine vode, kao rezervu za naredni period, i to: iz sistema sa Plata u rezervi je količina od cc-a 40 – 60 l/s. Lokalni vodni resurs Opačica sve vrijeme od početka godine je van pogona, a i iz nje za ljetnje potrebe možemo da računamo bar na 40 l/s. To znači da Herceg Novi ima u svojoj rezervi cc-a 100 l/s, koje u svakom trenutku mogu biti puštene u sistem. Povećana količina vode u sistemu snabdijevanja vodom nastala je kao plod ažuriranog otklanjanja kvarova na mreži i zamjene dotrajalih cjevovoda, čime su realni gubici smanjenji bar za 10 %.

Ne želeći, ipak, da snabdijevanje vodom građana i turista Herceg Novog dođe u eventualnu zonu rizika zbog nedovoljne količine vode u sistemu, preduzeće  „Vodovod i kanalizacija“ je sklopilo ugovor o isporuci vode sa „Regionalnim vodovodom Crnogorsko primorje“ 22. juna 2018. po cijeni od 0,52 €/m3 (bez PDV-a koji je 7%) za kontunualnu isporuku vode u periodu od 1. Jula do 31 decembra, pri čemu je ugovorna oabveza da minimalno preuzeta količina vode ne bude manja od 199.152 m3, što je vrijednost od 110.808 €. Prisjetimo se da je prošla godina bila u hidrološkom smislu mnogo nepovljnija od ove, sa mnogo više suše, ali je hercegnovski sistem već 11 septembra prestao da uzima a preuzimanjem vodu iz sistema Reglonalnog, jer je imao dovoljno vode iz sopstvenih resursa.

Takođe, u naredna dva dana biće ugrađene nove pumpe za stanovnike Ratiševine, za zagorsko selo koje je u minulom periodu imalo snabdijevanje preko repariranih pumpi sa smanjenim kapacitetom. Nove pumpe su dometa u visinskom smislu od 80 metara, proticaja od 3 l/s. međutim, zbog enormnih gubitaka u sistemu na području Ratiševine, u narednom peridu će „Vodovod“ raditi snimanje stanja potrošnje i detektovanje kvarova da bi se minimizirala neobračunata količina vode.

Takođe, visočije zone naselja Topla 3, koje su iznad rezervoara „Stanišića dubrava“, koje pretstavljaju u visinskom smislu drugu zonu snabdijevanja, a gdje je bilo anomalija u snabdijevanju, zadnih mjesec dana, takođe će imati normalizovano snabdijevanja jer će i tu biti ugrađene dvije nove pumpe snage po 7,5 kw, mogućeg protoka od 4 l/s, navedeno je u saopštenju DOO „Vodovod i kanalizacija“Herceg Novi.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com