Turizam

GRADSKA TO: DODATNA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOJ PRIVREDI

Turistička Organizacija Herceg Novi, u skladu sa planom i programom rada za ovu godinu, u februaru će početi sa organizovanjem dodatne edukacije za zaposlene u turističkoj privredi.

U ovoj fazi je riječ o besplatnim kursevima engleskog i ruskog jezika koje će se, u zavisnosti od broja prijavljenih, realizovati u školskim učionicama ili opštinskoj Sali. Stoga i pozivamo zaposlene u turističkoj privredi našeg grada, koji žele da nauče ili unaprijede znanje ovih stranih jezika, da se do 15. februara jave kako bismo formirali adekvatne grupe polaznika. Obuka će trajati do 15. maja i to tri puta sedmično (ponedjeljak, srijeda i petak)

TO HN na ovaj način želi da pomogne gradsku turističku privredu obezbjeđivanjem besplatnog usavršavanja zaposlenih, što će u krajnjem doprinijeti i unapređivanju cjelokupne ponude.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com