Politika

GRAĐANSKI SAVEZ TRAŽI PONIŠTENJE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KAŽNJAVANJU ODBORNIKA

Predsjednica odborničkog kluba Građanski savez Jovana Šijačić uputila je otvoreno pismo predsjedniku SO Andriji Radmanu, povodom odluke o kažnjavanju 10 odbornika zbog njihovog odbijanja  da glasaju na sjednici održanoj 7. juna. U saopštenju između ostalog je navedeno:

-Izrečene kazne su bile bez ikakvog zakonskog i pravnog osnova, novčane, oduzimanjem jednomjesečne naknade koju odbornici primaju kao nadomjestak za utrošeno vrijeme i prateće troškove vezane za vršenje odborničke funkcije.

Da ste Vi i oni koji su vas podržali, prelistali poslovnik o radu skupštine i pročitali odredbe o održavanju reda na sjednici, utvrdili biste da tamo nije predviđena vrsta novčane sankcije. Predsjednik Skupštine u interesu održavanja reda na sjednici može izreći: opomenu, oduzimanje riječi i udaljenje sa sjednice, i to ove dvije poslednje sankcije tek pošto je dva puta opomenuo nedisciplinovanog odbornika.

Bili ste  rukovođeni samovoljom i bezakonjem, a motivisani urušavanjem opozicije, kao neistomišljenika u političkom djelovanju. Ispoljili ste svojstvo koje je karakterišično jedno u režimima, veoma udaljenim od demokratije, a što je nespojivo sa demokratijom koju njeguje i razvija naša država.

Ponašanje ispoljeno kroz donijetu odluku, ne samo da vrijeđa dostojanstvo kažnjenih i birača koji stoje iza njih, već ozbiljno narušava civilizacijski ugled opštine Herceg Novi i Crne Gore, a uz to i neposredno podriva nastojanje Crne Gore, da se ispune uslovi iz poglavlja 23. i 24. na njenom ulasku u EU.

Neglasanje o kome je riječ nije bilo motivisano nastojanjem da se naruši red na sjednici, već činjenicom, da ste naglo prekinuli raspravu u kojoj je za opredjeljenje odbornika nedostajalo niz nerazjašnjenih okolnosti. U slučaju JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, Vi lično ste osporili legitimitet potpisnika akta, koji sadrži imena osoba za čije se imenovanje u upravljački sastav traži saglasnost SO. Ako je ova činjenica pod dilemom onda ni akt koji je potpisan nije pravno valjan i nije podoban da se po njemu postupi dok se ne raspravi pitanje autentičnosti potpisa. Vi to niste dozvolili nego ste zahtjevali glasanje o saglasnosti, za što nisu bili ispunjeni uslovi. U slučaju Turističke organizacije pojavila se nesporna činjenica da je lice koje je imenovano u upravljački sastav ove organizacije u ime opštine, znači sa ciljem da štiti javni interes, od januara mjeseca imenovano u isti sastav u ime asocijacije koja okuplja privatne preduzetnike u turizmu, znači da štiti privatni interes. Zar u ovakvoj situaciji ne postoji sukob interesa i da li je dovoljno da se skupština glasanjem o razrješenju ne opredjeli i po pitanju odgovornosti ovog lica i da se ocjeni kako je zastupao javni interes dok je funkcionisao u ime dvije grupacije sa različitim interesnim nastojanjima. Vi o tome nijeste dozvolili raspravu, već ste zahtjevali da se glasa o razrješenju bez daljeg komentara.

Zahtjevamo da u roku od 25 dana od dana donošenja odluke, predložite SO donošenje odluke o povlačenju odluke o kažnjavanju odbornika usvojenu na sjednici dana 07.06.2016. godine.

U koliko to ne učinite i odluka ne bude povučena u navedenom roku, pokrenućemo upravni spor za njeno poništenje, a u koliko nama ne budu isplaćena pripadajuća naknada, pokrenućemo parnični postupak, pred nadležnim sudom kojim ćemo zahtjevati isplatu-navedeno je između ostalog u otvorenom pismu predsjednice odborničkog kluba Građanski savez Jovane Šijačić.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com