DRUŠTVO

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA CRNE GORE OBNOVILO RAD

Društvo defektologa Crne Gore koje je osnovano 2010. godine nedavno je reaktiviralo svoj rad kako bi afirmisali struku, obnovili saradnju sa društvima iz okruženja, učestvovali na raznim edukacijama u cilju usavršavanja, uticali na kreiranje zakona i strategija i adekvatno pomogli  licima sa smetnjama u razvoju.

Predsjednica Društva, defektolog –oligofrenolog  Svetlana Vukašinović, kaže da ih je na ovaj korak inicirao skup koji je u februaru održan na Zlatiboru u organizaciji Društva defektologa Srbije kada su udruženja iz regiona potpisala memorandum o saradnji ali bez predstavnika Crne Gore jer je Društvo egzistiralo samo na papiru.

-Na Zlatiboru su održani Dani defektologa na kome je potpisan memoranudm o saradnji društava defektologa Srbije, BiH, Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Vojvodine. Jednino CG nije potpisla taj memorandum jer društvo nije funkcionisalo. U Crnoj Gori  ne postoji Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,  nekadašnji Defektološki fakultet  i prosto smo uskraćeni za neke novine koje se dešavaju u našoj struci, tako da nam je saradnja sa društvima iz okruženja jako značajna.  Mi smo napravili kontakt sa svim predsjednicima društava u okruženju , dogovorili potpisivanje memoranduma u nekom narednom periodu i prosto sada imamo uvid u sve što se dešava, u edukacije koje organizuje fakultet gdje su predavači renomirani profesori –objašnjava Vukašinović.

Trenutno je u izradi registar kako bi znali sa koliko defektologa Crna Gora raspolaže, a po riječima Vukašinović,  ima ih oko 100.

-Mi ćemo raditi po sekcijama. Jedna od sekcija je oligofrenološka, koja se bavi intelektualnim smetnjama i autizmom, zatim postoji surdolog, to je defektolog koji se bavi problemima sluha, specijalni pedagog –defektolog koji se bavi problemima ponašanja, tiflolog –problemima vida, somatoped –motoričkim smetnjama i logoped koji se bavi problemima govora. Logopedi su oformili nedavno svoje udruženje i ima ih 80. Defektologa je oko 100 i to  je vrlo mali broj za jednu državu još kada se to podijeli po sekcijama stvarno je minoran. Oligofrenologa ima 25. Bilo bi korisno da se u Crnoj Gori otvori Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabaliticaju sa barem dva smjera jer su potrebe porasle a broj defektologa je mali. U Herceg Novom ima  100-ak djece sa smetnjama u razvoju a jedan  oligofrenolog i četiri logopeda, što unaprijed govori da ne možemo profesionalno da zadovoljimo potrebu –ocijenila je Vukašinović.

Jedan od ciljeva Društva, kaže naša sagovornica,  je promovisanje struke, a trudiće se da kroz  djelovanje utiču najprije na kreiranje zakona, raznih strategija, svih dokumenata koje se tiču djece sa setnjama u razvoju i njihovih porodica.

-Jako je bitno da svi mi u svojim stredinama znamo šta je najpotrebnije. Osluškujemo roditelje i napravili smo već smjernice kako bi djelovali. Roditelji nisu upoznati sa svim strukturama rada i na koji način defektolog može da mu pomogne  a i pitanje je gdje bi tu pomoć pružali. Zato smo odlučili da kroz projekte osmislimo način kako da djeci poboljšamo status a roditeljima olakšamo život. Planiramo i da kroz izdavačku djelatnost objavljujemo razne informatore, brošure pa i stručne knjige. Zadatak naše struke je i da učestvujemo u radu određenih organa u odlučivanju šta je najbolje za djecu sa smetnjama u razvoju  –kazala je Vukašinović.

Društvo defektologa Crne Gore nastojaće, po riječima Vukašinović,   da nađe najbolji put do svojih korisnika  kako bi im poboljšali svakodnevnicu.

– Ono što sam ja primjetila je da u našem gradu nedostaju sportske aktivnosti za djecu sa smetnjama u razvoju , aktivnosti koja se dešavaju popodne, aktivnosti u bazenu, bioskopske projekcije, kampovi. Možda smo bili preambiciozni kada smo pravili statut ali sigurno ćemo se truditi da ovo Društvo ne bude više samo na papiru nego da ima svrhu do krajnjih korisnika, djece sa smetnjama u razvoju –poručila je Vukašinović i istakla da združenim snagama sa NVO sektorom, ustanovama i isntitucijama koje se bave problematikom invalidnih lica mogu dosta postići i ostvariti zacrtane ciljeve.

Nema Komentara

Odgovori na Nepoznato Poništi odgovor

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com