DruštvoIzdvojeno

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA: POZIV BESPRAVNIM  POTROŠAČIMA DA LEGALIZUJU PRIKLJUČKE

U doo Vodovod i kanalizacija  intezivirali su  aktivnosti  sa tzv. „divljim“ i nelegalnim priključcima na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u smislu uvođenja reda i privođenja u funkciju registrovanih potrošača. U ovakvim potrošačima leži velika količina neevidentirane potrošene vode, odnosno, nefakturisane količine vode, koja se do sada podvlačila pod uopšteni naziv „administrativni gubici“ a imala je samo aproskimativnu vrijednost, odnosno o tim količinama i broju potrošača samo se negađalo. S druge strane, u ovakvim potrošačima leži značajan finansijski potencijal za vodovodno preduzeće, kako za utrošenu vodu, tako i za naplatu svih taksi za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu.

Sutra će početi sa dostavom poziva svim tzv. „nelegalnim“ potrošačima da u roku od deset dana dođu u prostorije Vodovodnog preduzeća , kako bi pokrenuli proceduru registracije svog priključnog mjesta.

–  U doo Vodovod i kanalizacija predstoji veliki posao na stavljanju u funkciju objekata,  stambenih jedinica ili   potrošača koji nisu evidentirani, niti su legalno priključeni na vodovodnu mrežu a koriste vodu iz sistema. Uvidom stanja na terenu, inkasanti i kontrolori su ranije ustanovili  oko 500  nelegalnih objekata, na osnovu analize u 12 sektora naplatne službe.  Do sada je u Vodovod stiglo oko 60-tak zahtjeva korisnika u stambenim objektima da se započne postupak legalizacije, potvrdila nam je v.d. direktorica Vodovod i kanalizacija doo Olivera Doklestić.

Ovih dana će tačno utvrditi koji su to potrošači u stambenim objektima bez građevinske dozvole, koji imaju ili nemaju ugrađeno vodovodno brojilo,  koji su ispunili sve tehničke odrednice za ispravne priključke, ali su nelegalni potrošači jer im objekat nije legalan, kao i oni koji imaju  priključke,  imaju vodomjerni sat,  dok im priključci ne  ispunjavaju tehničke uslove. Računamo da će  broj nelegalnih biti preko 300.

 

– Nadamo se da će ubuduće ti potrošači  ispuniti svoju  građansku obavezu, krenuti u postupak legalizacije objekata, i plaćati vodu  kao što plaćaju struju ili telekomunikacione usluge. Sa Opštinom je početkom januara 2017 potpisan Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na period od tri godine. Upravni odbor Vodovodnog preduzeća  je usvojio Odluku o evidentiranju, unošenju u bazu podataka i naplati utrošene vode i usluga odvođenja otpadnih voda nelegalno priključenih potrošača na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, navela je Doklestić.

Imajući u vidu činjenicu velikog broja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno, objekata sa građevinskom dozvolom unutar kojih postoje stambene jedinice koje su nelegalne, a koji su samoinicijativno i bez saglasnosti Vodovodnog preduzeća priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ovo Društvo je bilo u nemogućnosti da obračuna i naplati potrošenu vodu od  korisnika  takvih objekata.

– Takvim bespravnim činjenjem nije ugroženo samo obavljanje osnovne djelatnosti preduzeća, nego je neplaćanjem utrošene vode  oštećena i lokalna samouprava, kao i država zbog neplaćanja  PDV-a u produženom trajanju, ocijenila je Doklestić.

Riječ je o enormnim količinama vode koje su do sada prolazili  kroz stavku administrativnih gubitaka. U Vodovodnom preduzeću je obrazovana komisija sastavljena od predstavnika ekonomskog, pravnog i tehničkog sektora, koji će pratiti provođenje procedure i evidentiranje takvih nelegalnih objekata i svih priključaka na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

-Važno je napraviti katastar nelegalnih potrošača, odnosno, za svaki objekat ćemo uraditi njegovu „ličnu kartu“ sa naznačenom: lokacijom, imenom vlasnika, datumom priključenja, zatečenim stanjem na vodomjeru, uz fotodokumentaciju. Već od sutra ćemo moći da objelodanimo sve naše procedure.Koristićemo i našu unutrašnju kontrolu,  koja će vršiti i kontrolu nad svom pravnom i ekonomskom regulativom u smislu pravne procedure  za legalizacijom takvih objekata i za naplatu svih troškova od korisnika. Troškovi će biti  naplata potrošene vode, naplata priključka na vodovodnu i kanalizacionu mežu, kao i takse za izlazak tehničke ekipe iz Vodovoda, koji će  obaviti uviđaj  o tehničkoj ispravnosti svakog objekta koji se samoinicijativno priključio na mrežu, objasnila je Doklestić.

Vlasnik stambene jedinice pokreće proceduru u Opštini uz zahtjev za legalizaciju objekata bez građevinske dozvole, potom sa kopijom i vlasničkim listom dolazi u Vodovod i pokreće proceduru, popunjava Zahtjev za ulazak u bazu podataka nelegalnih potrošača, unutar postojeće baze potrošača. Služba za uviđaj  izlazi na teren da utvrdi tehničke elemente izvedenog  priključka. Ukoliko  se ustanovi da priključak nije tehnički ispravan, vlasnik će dobiti rok da ispravi nedostatak. Nakon ispravke biće evidentiran na listu potrošača vodovodnog preduzeća. Tada će biti sklopljen ugovor sa potrošačem. On će biti dužan da plati i utrošenu vodu, na osnovu procjene mjesečnih pokazatelja potrošnje vode u našem vodovodnom sistemu, objasnila je Doklestić.

-Nakon evidentiranja u Vodovodu se pravi faktura za tog privremenog ili nelegalnog potrošača, koji, sve dok ne dobije građevinsku dozvolu, vodi se kao privremeni potrošač, objasnila je Doklestić.

Na računima će biti navedeno da su to privremeni potrošači s klauzulom objekta bez građevinske dozvole i ta odrednica će biti izbrisana kada bude njihov objekat legalizovan.

Ona je dodala da  će biti obezbijeđena razmjena podataka između tehničkog i naplatnog sektora, uz unutrašnju kontrolu,  kako bi se isključila mogućnost manipulacije i pribavljanja bilo kakve materijalne koristi bilo koga, a jedino u korist Vodovodnog preduzeća.

– Važno je da imamo precizno definisane procedure unutar preduzeća koristeći strogu unutrašnju kontrolu sve po zakonu i pravilima rada državnih organa, ukazala je ona.

U minulom vremenu dešavale su se brojne nepravilnosti u građenju objekata i nepoštovanju planske i projektne dokumentacije. Unutar objekata dolazilo je do pregrađivanja stambenih jedinica i uvećavanja broja stanova, mimo projekata i dobijenih građevinskih dozvola. Postoje i zgrade koje su cijele dobile građevinsku dozvolu ali su sutereni i garaže  pretvoreni u stambene jedinice. Vodovod nije smio da priključuje na svoju vodovodnu i kanalizacionu mrežu objekte koji nemaju građevinsku dozvolu pod prijetnjom krivične odgovornosti. Novim zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata takva vrsta krivične odgovornosti više ne postoji.

Sigurno je da se bavimo onim stambenim cjelinama i objektima  čiji vlasnici ne plaćaju obaveze za potrošenu vodu, niti su platili taksu za priklučenje, što nije pošteno prema građanima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

-Novi Zakon o planiranju i izgradnji nam ide na ruku, otvara vrata ovakvoj procedure koju ćemo uskoro da primjenimo u cijelosti, navela je između ostalog Olivera Doklestić.

Ovo evidentiranje u službi naplate, do sada neevidentiranih potrošača, treba da omogući popravljanje faktičkog stanja sumarnih gubitaka na mreži, tzv. nefakturisane vode.

– To je ono što smo zvali administrativni gubici i računali smo da je on otprilike 20-tak procenata od ukupnih gubitaka.  Vidjećemo šta će da pokaže stvarno stanje. Nadamo se da ćemo u roku od dva naredna mjeseca već imati bazu podataka sa parametrima koji će pokazati odnos tehničkih i administrativnih gubitaka, odnosno, koliko odlazi na tu fakturisanu a ne naplaćenu vodu.. Vjerujemo da smo na pravom putu i vjerujem u koletiv da možemo da se izborimo s velikim zadatkom u koji se upuštamo. Apelujem na savjest  građana da nam pomognu u prevazilaženju problema i rješavanju obimnog zadatka sa nelegalnim potrošačima, ocjenila je Doklestić.

Ona je kazala de će se izaći u susret potrošačima koji se odazovu na poziv, dođu u  Vodovodno preduzeće i započnu proceduru, kako ne bi došlo do sankcionisanja i plaćanja visokih kazni za one koji se oglušuju o apele iz ovog preduzeća.

 

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com