Društvo

DANILO LEPETIĆ: DOSTA POSLA OBAVLJENO, OČEKUJEMO NOVE INVESTICIJE

Sanacija puta u Ratiševini, izgradnja kolektora, poboljšanje vodosnabdijevanja visoćijih zona i proširenje puta do Sušćepana, četiri su veća investiciona projekta u Mjesnoj zajednici Sušćepan, Ratiševina, Trebesin koja su planirana kapitalnim budžetom Opštine Herceg Novi.

Dosta toga je urađeno u prethodne dvije godine, kazao je Danilo Lepetić, predsjednik ove Mjesne zajednice, ističući dobru saradnju sa Opštinom Herceg Novi i izuzetno dobar odziv i učešće građana u akcijama. Sada se pripremaju za još veće investicije.

Projekat sanacije urušenog puta u Ratiševini je završen, posao je vrijedan 180 000 eura i nadamo se početku radova u maju. Trenutno mještani sami ili uz pomoć preduzetnika, svako 15-20 dana, nasipaju tampon da bi ne bi oštetili auta, kazao je Lepetić.

Kada je riječ o projektima koje su kandidovali za opštinski kapitalni budžet, akcenat su stavili na vodosnabdijevanje visočijih zona, kao što je gornje selo Ratiševina i Sušćepan.

-Pominjane su dvije solucije, da se radi pumpni sistem kod spomenika a rezervoar gradi nešto niže, da bude kao manja kaptaža. Druga solucija je malo skuplji projekat, da se rezervoar gradi još više, pumpa bi takođe radila i slobodnim padom selo bi dobijalo vodu.

Kako je Lepetić kazao, drugi projekat je proširenje puta, od dijela gdje završava asfalt pa do Sušćepana, a uz proširenje je predviđena i izgradnja pješačke staze i postavljanje rasvjete. Još jedan važan segment je kolektor.

-Projekat kolektora postoji od 2009. godine ali to se tada nije odradilo. Sada je pitanje aktuelizovano, ali potreban je novi projekat, a potom i saglasnost Skupštine opštine. I to je planirano kapitalnim budžetom. Kolektor će obuhvatiti dio naselja od crkve na Sušćepanu pa ka Gomili, u tom dijelu je naseljenost veća, ima i dosta vikendaša. Saradnja mještana je i u ovom dijelu dobra, bio je sakupljan novac ali kako nije došlo do početka radova, novac im je vraćen.

Stari put i rasvjeta, problemi su sa kojima se susreću u Trebesinu.

Staza Sušćepan – Trebesin je markirana, a sanacija dijela puta je ušla u kapitalni budžet. Kada pominjem rasvjetu, nažalost, kao što svi znamo, ugovor je problematičan, nadamo se da će spor uskoro biti riješen i da ćemo moći obaviti popravku i zamjenu sijalica, kazao je Lepetić

ZAVRŠENI PROJEKTI

Saradnjom Opštine, Mjesne zajednice i mještana, urađeno je dosta, za dvije godine možda i više nego u prethodnih deset, kazao je Lepetić.

-Betonirano je 210 m puta u Ratiševini, iznad Sky sata. Opština je finansirala posao sa 4 000 eura, a mještani su sakupili 5 170 eura, pomogli materijalom i ličnim radom. Asfaltiran je i put ka crkvi Svete Trojice, dug 320 m, a za ovu sanaciju Opština je donirala 20 000 eura, mještani 4 000 za tampon i odvodne kanale, a od ostatka novca urađena je  staza oko crkve. Sanirana je crkva, urađena izolacija, skidanje starog maltera i krečenje. Opština je uložila 4 000 eura. Nedavno je urađen dio puta prema Brkljačima, od Sky sata desno, ali se probija i novi put od kuće Radmana ka tom dijelu. To su mještani sami finansirali, s tim što je Opština pomogla sa 1 600 eura jer su kopani kanali i stavljene nove cijevi, kako bi se taj dio odvojio od gornjeg, a time će biti poboljšano vodosnabdijevanje. Zahvalnost dugujemo i Oliveri Doklestić, direktorici Vodovoda i kanalizacije, koja nam je izašla u susret i pomogla donacijom 160 m cijevi, a radnici ovog preduzeća su obavili polaganje cijevi, kazao je Lepetić.

Prema njegovim riječima, završena su i dva puta u zaseocima, jedan dug 550 m prema crkvi i drugi 750 m prema Pantovićima, Grbićima i Palikućama. Mještani su skupili 20 000 eura, a Opština donirala 29 000 eura i pdv. Postavljeni su novi i zamjenjeni stari stubovi javne rasvjete, 20 u Ratiševini i 60 na Sušćepanu.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com