DruštvoIzdvojeno

DA LI BRKOVIĆ KUPUJE VRIJEME?

Vektra Boka je Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte uputila zahtjev za davanje saglasnosti za prodaju hotela ,Plaža, lgalo, Tamaris i parka hotela Boka  o kome će ovo Vladino tijelo da odlučuje krajem septembra.

Vlasnik Vektre, Dragan Brković smatra da će prodajom tih hotela odblokirati postupak investiranja u objekte kupljene prije 11 godina i stvoriti mogućnost da hoteli otpočnu sa radom punim kapacitetom.  S druge strane, prihodom koji bi dobili od prodaje hotela stvorili bi  uslove za namirenje povjerilaca i realizaciju usvojenog Plana reorganizacije.

Tvrdi da je nerealno očekivati da Vektra Boka  ispuni svoje obaveze u pogledu investiranja, ako se ima u vidu da „prodavac nije ispunio svoje obaveze koje je preuzeo Ugovorom a da  sve to vodi bezizlaznoj situaciji na štetu svih ugovornih strana“.

U zahtjevu Savjetu, Brković predlaže da Vlada Crne Gore donese zaključak kojim prihvata svoju obavezu da obešteti bivše vlasnike zemljišta na kome su izgrađeni hoteli, kao i na  preostalu imovinu Vektra Boke, koja je definisana kupoprodajnim ugovorom iz 2007 godine.

– Ukoliko nakon brisanja tereta i zabiljezbi sa imovine – hotela i dobijanja saglasnosti od Savjeta za njihovu prodaju , Vektra Boka ne proda sve navedene hotele ili partnerski ne uđe u realizaciju plana investicija u iznosu od 64 miliona eura, u tri hotela: Plaza, Tamaris i lgalo, u roku od 12 mjeseci od dobijanja saglasnosti, spremni smo da u skladu sa ugovorom vratimo cjelokupnu imovinu – navedeno je u zahtjevu Vektra Boke.

Brković obećava i da će, nakon stvaranja uslova za prodaju hotela ili partnersku realizaciju investicija, novi investicioni ciklus trajati pet godina, dok će za  stvaranje uslova za realizaciju biti potrebna godina.

Podsjećamo, Vektra Boka je 2007. godine kupila 59, 4 odsto akcija  HTP Boka za 22 miliona eura. Tada su iz kompanije obećali ulaganja u iznosu od 64 miliona eura ali umjesto toga, Herceg Novi je ostao bez dva hotela, jer je Tamaris srušen,  Igalo devastiran i ispražnjen, a ostao je da radi samo hotel Plaža, čiji nivo usluga jedva zadovoljava kategoriju dvije zvjezdice.

U Vektra Boku je 2015. uveden stečaj, a Plan reorganizacije je počeo da se primjenjuje u februaru prošle godine. Vektra je od tada prodala dva poslovna prostora i glavnu autobusku stanicu.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com