Društvo

CDPR I CRVENI KRST CG  POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

Sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković i generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak potpisali su Memorandum o saradnji, sa ciljem intenziviranja zajedničkog djelovanja na preduzimanju mjera i aktivnosti kako bi se unaprijedila zdravstvena kultura i zdravi stilovi života u Crnoj Gori.

Potpisnici Memoranduma će raditi na zdravstveno – preventivnom edukovanju stanovništva o malignim bolestima, podizanju nivoa svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i važnosti očuvanja zdravlja, kako bi se doprinijelo unaprjeđenju zdravlja i prevenciji i smanjenju rizika od malignih oboljenja.

– Crnogorsko društvo za borbu protiv raka, kao potpisnik Memoranduma, se saglasilo da poštujući domene svoje nadležnosti i misiju, jača međusobnu saradnju sa Crvenim krstom Crne Gore kroz preuzimanje zajedničkih aktivnosti u procesima i metodama unaprijeđenja zdravlja, prevenciji i smanjenju rizika od malignih oboljenja. Takođe smo saglasni da međusobnu saradnju razvijamo kroz osmišljavanje, planiranje i sprovođenje aktivnosti u pravcu ostvarivanja zajednički postavljenog cilja, zatim da zajednički apliciramo kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora u cilju finansiranja projekata koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja i preventivnoj borbi protiv malignih bolesti, poručio je Žarković.

Potpisivanje memoranduma će unaprijediti aktivnosti Crvenog krsta ovoj oblasti, a ključnu ulogu imaće volonteri, istakla je generalna sekretarka CK CG.

– Crveni krst Crne Gore kontinuirano sprovodi brojne programe u okviru zdravstvene djelatnosti kojima se radi na prevenciji bolesti i promociji zdravih načina života, među različitim ciljnim grupama. Tako ćemo, sprovođenjem aktivnosti definisanih Memorandumom, unaprijediti i intenzivirati naše djelovanje u ovoj oblasti, što će, nadamo se, rezultirati boljem opštem zdravlju građana Crne Gore i njihovom usvajanju zdravih životnih navika. Ključnu ulogu će imati volonteri naših opštinskih organizacija Crvenog krsta, koji će širom Crne Gore sprovoditi informativno – edukativne aktivnosti, namijenjene kako njihovim vršnjacima, tako i drugim starosnim grupama, saopštila je Dubak.

Zajedničke aktivnosti Crnogorskog društva za borbu protiv raka i Crvenog krsta Crne Gore će se prvenstveno ogledati u organizaciji edukativnih radionica, predavanja, posebnih programa na temu sprječavanja i suzbijanja pušenja i štetnosti izlaganja duvanskom dimu, prekomjernom izlaganju suncu sa aspekta oboljenja od raka, kao i sličnim problemima vezanim za maligne bolesti. Saradnja podrazumijeva i izradu publikacija, studija, flajera sa ciljem unaprijeđenja znanja i pružanja informacija iz oblasti prevencije i smanjenja rizika od malignih oboljenja.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com