Društvo

ARSIĆ: ODLAGANJE GUMA NA TISOVIM GREDAMA UZ SAGLASNOST NADLEŽNOG SEKRETARIJATA

Po prijavi MZ Ubli, a zbog deponovanja otpadnih guma na deponiju Tisove grede i kako tvrde, požara koji tinja na smetlištu, krajem novembra deponiju je obišao ekološki inspektor Uprave za inspekcijske poslove.

Kako je navedeno u rješenju,  ekološki inspektor je  zabranio  preduzeću „Čistoća“  skladištenje i transport otpadnih guma na deponiji Tisove  grede, jer je riječ o privremenoj lokaciji za deponovanje komunalnog otpada. Naloženo je da uklone otpadne gume sa deponije u roku od pet  dana od dana prijema rješenja, kao i da preduzmu  odgovarajuće mjere na gašenju zapaljenog komunalnog otpada na Tisovim gredama.

Mještani Ubala tvrde da je na deponiji oko 5.000 guma, od kojih je 2.000 donijeto u dva navrata iz Reciklažnog centra u Meljinama.

Direktor  “Čistoće”, Vladimir Arsić je potvrdio da je deponiju obišla inspekcija zaštitite prostora i sačinila rješenje o načinu tretmana guma uz rok od pet dana. Naložili su ili da se gume vrate u Reciklažni centar ili da se izdvoje na poseban dio deponije. Navodi da se  gume trenutno i nalaze na posebnom dijelu deponije.

– Uložili smo žalbu na njihovo rješenje, a preduzeli odgovarajuće mjere.  Sada razmišljamo da li da ih ogradimo ili proslijedimo jednoj firmi sa Cetinja, koja se bavi lagerovanjem guma.  Cijena je oko 200 eura po toni, ako mi budemo odvozili ili 250 ukoliko posao odvoza bude obavljala  ta  firma. U naredna dva do tri dana ovo pitanje će biti riješeno. U Reciklažnom centru se godinama gomilaju gume i mi smo morali da nađeno rješenje za njihovo izmještanje. Ne postoji državna strategija za odlaganje otpadnih guma i to jeste državni problem –rekao je Arsić.

Objašnjava  da je preduzeće “Čistoća” donijelo odluku da gume koje se već duže vrijeme  gomilaju u Reciklažnom centru i onemogućavaju normalan rad tog sektora preduzeća, lageruju  na dijelu deponije Tisove grede. Za to su, kaže,  imali prethodnu saglasnost  Sekretarijata za komunalnu djelatnost, ekologiju i energetsku efikasnost.

-Dozvolu za deponovanje smo imali. Po zakonu, te gume se ne miješaju sa ostatkom komunalnog otpada, već na posebnom dijelu cjeline. Gume niko ne pali i nisu zapaljene. Zaista je riječ o tendencioznoj tvrdnji iz MZ Ubli jer gume nikada nisu gorile  čak  ni one koje su ranije lagerovane na drugom kraju deponije. Niti će da gore, osim ukoliko ne budu bile zapaljene od neke druge strane  – kazao je Arsić.

 

1 komentar

  1. Arsiću ne govori neistine narodu.
    mjesecima “briješ” sa pričom.
    Gume deponovane na posebni dio deponije.
    Jednostavno iskipane sa rampe.
    Ko te ne zna skupo bi te platio.

Ostavite Vaš komentar

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com